پایان نامه عمران با موضوع حفاظت آب وخاک

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

1-4  سؤالات تحقيق

1- آیا سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند تاثیر داشته است؟

2- آیا احداث سدهای کوتاه باعث تغییرات شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه تاثیرگذار بوده است؟

3-آیا احداث سدهای  کوتاه جهت تحقق اهداف بویژه کنترل رسوب کافی بوده یا نیاز به اجرای عملیات بیولوژیکی نیزبه عنوان عملیات تکمیلی ضروری بنظر می رسد؟

 

 

1-5  فرضيه­هاي تحقيق

فرضيه­هايي که در اين تحقيق مدنظر قرار گرفت عبارت بودند از:

1- سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند تاثیر داشته است.

2- احداث سدهای کوتاه باعث تغییراتی در شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه تاثیرگذار بوده است .

3-پیش بینی عملیات بیولوژیکی به عنوان مکمل عملیات مکانیکی در مدیریت آبراهه ها ضروری می باشد.

 

1-6  اهداف تحقيق

  • بررسی تاثیر سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند
  • ارزیابی تاثیر احداث سدهای کوتاه باعث تغییراتی در شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه
  • بررسی ضرورت عملیات بیولوژیکی به عنوان مکمل عملیات مکانیکی در مدیریت آبراهه ها

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92