پایان نامه عمران با موضوع جداگر اصطکاکی پاندولی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-1- مقدمه

ایمن سازی سازه ها در مقابل حرکات قوی زمین با استفاده از دو روش مقاومت و جداسازی سازه از پی امکان پذیر است. در طراحی سازه با روش مقاومت فرض بر این است که نیروهای زلزله مستقیماً به سازه منتقل می شوند و چنین فرضی جهت طراحی اختیار می شود و روش دیگر جداسازی پایه بوده که یک روش طراحی مقاوم در برابر زلزله می باشد که ساختمان را در برابر خطرات ناشی از نیروهای زلزله، توسط مکانیزمی که انتقال شتاب افقی به سازه را کاهش می دهد، محافظت می کند. یکی از اهداف مطلوب در جداسازی پایه، کاهش فرکانس اصلی ارتعاش سازه به مقداری کمتر از فرکانس های غالب حاوی انرژی زلزله می باشد و هدف دیگر این سیستم فراهم کردن زمینه اتلاف انرژی و به تبع آن کاهش شتاب انتقال یافته به سازه فوقانی می باشد.

2-2- تعریف زلزله

زلزله حالت خاصى از تغيير شکل توده هاى سنگى است که در آن پديده گسيختگى در مقياس متفاوت رخ مى دهد. يا هر نوع لرزش زمين در اثر عبور امواج لرزه اى زلزله است. عامل ايجاد مواج لرزه اى پاسخ زمين به انرژى هاى اندوخته است. نظريه Elastic rebound که پس از زلزله 1906 سن فرانسيسکو توسط رايد (Reid) ارائه گرديده و قادر است نحوه بروز زلزله را به وسيله اعمال تنش به طرفين يک گسل، به صورت ذيل توجيه نمايند: اجسام در برابر نيرو تا حد الاستيک مقاومت کرده و انرژى را در خود ذخيره مى کنند اما با افزايش تنش در بيش از حدالاستيک، سنگ مى شکند و امواج لرزه اى را آزاد مى کند و بعد به شکل اوليه خود برمى گردند. اگر اين نيرو در اعماق به سنگ وارد شوند سنگ خاصيت شکل پذير از خود نشان مى دهند. عمقى که در آن زمين لرزه رخ مى دهد زون لرزه زا (schisosphere) ناميده مى شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92