پایان نامه عمران با موضوع انواع میدان‌ های شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

تکه هایی از متن :

2-7- ظرفیت میدان

حداکثر نرخ مستمر جریان وسایل نقلیه که در یک دوره زمانی مشخص و در شرایط جاده‌ای (شرایط هندسی) و ترافیکی حاکم می‌تواند از یک معبر ورودی به میدان وارد شود را ظرفیت گویند. مقدار ظرفیت و تأخیر در میدان‌ها بخش مهمی از ارزیابی عملکرد شبکه­های خیابانی است که در ساماندهی میدان‌ها و همچنین در مدل‌های تخصیص ترافیک کاربرد فراوان دارند. معمولاً ظرفیت تقاطع‌های اصلی، عامل اصلی کنترل‌ حجم عبور و مرور وسایل نقلیه در کل شبکه است و ظرفیت تقاطع نیز تابعی از مشخصات هندسی – ترافیکی و کنترلی حاکم بر آن است. کنترل و ارزیابی مقادیر ظرفیت و تأخیر در میدان‌ها بدون چراغ به دلیل وابستگی شدید این پارامترها به طرز رفتار رانندگان و نحوه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنان، امری سخت و دشوار است. ازآنجاکه ظرفیت یک مقدار ثابت نیست، لیکن تابع سطوح جریان‌های مختلف ترافیک است.

ظرفیت نشان‌دهنده نرخ خدمت‌دهی (سرعت پاک‌سازی صف) در عملکرد (تأخیر، طول صف، نرخ توقف) است و بنابراین مربوط به هر دو حالت اشباع‌نشده و اشباع می­باشد. [16]

از سال 1960 میلادی تاکنون، روش‌های گوناگون و روابط ریاضی زیادی به‌منظور برآورد ظرفیت و تأخیر میدان‌ها بسط داده‌شده‌اند؛ این مدل‌ها ابتدا به‌وسیله‌ی کشورهای اروپایی و استرالیا شکل‌گرفته و سپس در سایر کشورها توسعه‌یافته است. برخی از روش‌ها بر اساس معادلات جبری مبتنی بر معادلات رگرسیون ظرفیت مشاهده‌شده و یا روش فاصله – قبول هستند و برخی دیگر شامل مدل‌های تصادفی مبنی بر شبیه‌سازی رفتار رانندگان می­باشند. برخی از معادلات را می‌توان به‌صورت دستی و یا با استفاده از کار برگ‌ها به کار گرفت؛ لیکن بعضی دیگر نیاز به نرم‌افزارهای رایانه‌ای جهت پیاده‌سازی دارند. با توجه به این تفاوت­ها، انتخاب بهترین روش برای استفاده در یک مورد خاص، کار دشواری است. هنگام مقایسه روش‌های تجزیه‌وتحلیل ظرفیت، درک محدودیت­های هر روش می­تواند مفید واقع شود. کتاب ظرفیت راه امریکا سال 2010 در فصل ششم بیان‌ می‌کند که هنگام استفاده از هر روش تجزیه‌وتحلیل ظرفیت، این روش باید شامل کالیبراسیون مدل و اعتبار سنجی نتایج با توجه منطقه موردمطالعه باشد. (به‌خصوص برای مدل‌های شبیه‌سازی که دارای بسیاری از پارامترهای قابل تنظیم است.)

برای یک محدوده خاص از حجم جریان ورودی و متناقض، در برخی از روش‌ها، برآورد ظرفیت بالاتر از سایرین است. لذا توصیه بر این است که طراح به‌منظور حصول اطمینان از صحت طرح نهایی از چندین روش تجزیه‌وتحلیل بهره جوید.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

Author: 92