پایان نامه رشته عمران :شناسایی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

1-4   اهداف تحقیق

1-بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی تحت  تاثیر رکوردهای مختلف زلزله

2-بدست آوردن تاثیرات اتصالات نیمه صلب برروی سازه های فولادی از لحاظ مقاومت سازه، سختی  ،شکل پذیری وجایگزینی آن به جای اتصالات صلب ومفصلی

 

1-6   فرضیه های تحقیق

در این پایان نامه در مدل استفاده شده اتصال از نوع پیچی وبدون هر گونه ورق های تقویتی در اتصال می باشد .سازه یک قاب یک طبقه می باشد که تحت بار جانبی توسط جک هیدرولیکی قرارگرفته است .تمامی ستون ها وتیرها از نوع پروفیلH شکل بوده  وپیچ های مورد استفاده از نوع پر مقاومت می باشد .اتصال پای ستون بصورت گیردار در نظرگرفته شده است ..مقدار K (ضریب اصلاح به منظور شبیه سازی حلقه های هیستریک) برابر با یک وتمامی قطعات از نوع فولاد فرض شده است .مدل اجزای محدود مشابه جزئیات آزمایشگاهی استفاده شده توسط تائو و همکاران شبیه سازی شده است وبارگذاری بصورت تاریخچه زمانی وتحت بار سیکلیک و به شکل جابه جایی به انتهای ستون وارد گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92