پایان نامه رشته عمران رفتار سیستم های مختلف سازه ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقایسه رفتار سیستم ­های مختلف سازه­ ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

تکه هایی از متن :

5-3- پیشنهادات

  • یکی از بخش های سازه که احتمال خرابی سازه در آن پس از حذف ستون بیشتر می باشد، محل هایی هستند که طول دهانه به یکباره تغییر زیادی می کند و یا بارگذاری سازه به ناگهان تغییر می کند که در این تحقیق تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات جالب که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد، این است که اثر تغییرات طول و تعداد دهانه بر روی احتمال خرابی سازه ها بررسی گردد. برای این منظور لازم است که بجای استفاده از یک پلان با ارتفاع یکسان استفاده گردد و پتانسیل خرابی پیش رونده در هریک از این مدل ها بررسی گردد و نتایج با هم مقایسه شوند. یکی دیگر از موصضوعاتی که می تواند مورد بررسی قرار گیرد، اثر انواع مختلف اتصالات بر پتانسل خرابی پیش رونده در سازه ها می باشد. برای این منظور توصیه می گردد از نرم افزارهای اجزاء محدودی که در آن ها قابلیت مدل کردن اتصالات وجود دارد، مانند
    perform 3D استفاده گردد.
  • بررسی خرابی پیش رونده در سایر سیتم های سازه ای از قبیل بادبندی و یا ترکیبی
  • ارزیابی خرابی پیش رونده در سازه های بتنی
  • مقاوم سازی سازه با سایر انواع بادبند
  • ارزیابی رفتار سازه های مقاوم سازی شده در برابر خرابی پیشرونده در برابر زلزله
  • استفاده از میراگر در بادبند و بررسی رفتار سازه در مقابل خرابی پیشرونده

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه رفتار سیستم­ های مختلف سازه ­ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

Author: 92