پایان نامه رشته عمران درباره کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

-سدونیروگاه مسجد سلیمان(گدارلندر):

سدونیروکاه مسجدسلیمان درفاصله 5/466کیلومتری دهانه اروند رود،5/25 کیلومتری شمال شرقی شهر مسجدسلیمان،26کیلومتری پایین دست سد شهید عباسپور(کارون یک) واقع شده است.عملیات اجرای پرده اب بند وتزریقات تحکیمی درپروژسد مسجد سلیمان  درزون هسته اصلی سد ؛ تونل های تزریق ؛ گالری سرریزوتونل های انحراف انجام شده است.در حفاری گمانه های تحکیمی وروکشی هسته مرکزی ونیز گمانه های ابزار دقیق سد مسجد سلیمان ازدستگاه های حفاری فوروکاوا،برتا؛SM305 استفاده شده است(14و13).

-سدو نیروگاه کارون1(شهید عباسپور):

سد کارون 1 از نوع بتنی دو قوسی است.بستر سد عمدتا سنگ آهک،شیل ومارون است. وجود تناوبی از سنگ آهک،شیل ورخنمون لایه های نفوذپذیر در دیواره های جانبی به ویژه در تکیه گاه ساحل است ونیز وجود چشمه های کارتی در پایین دست وزیر محوطه نیروگاه،موجب شد قبل از احداث سد،عملیات ویژه ای برای بهسازی زمین در تکیه گاه ها و پی سد انجام شود. به جهت آهکی بودن ساختگاه سد کارون 1 و برای جلوگیری از نشت و فرارآب از تکیه گاه وپی سد،پرده تزریق و دیوارآببند در زیر پی و ادامه آن در تکیه گاه ها ایجاد شده است(14و13).

-سد کوثر:

سدکوثردر25کیلومتری جنوب شرقی گچساران در منطقه بهبهان و بر روی رودخانه خیر آباد احداث شده است. این سد از نوع بتنی وزنی میباشد.دراجرای پرده آببند این سد در پی وتکیه گاه ها از روش حفاری وتزریق استفاده شده است(14و13).

-سدخاکی حوضیان الیگودرز وکمندان ازنا :

دراین سدهای مخزنی خاکی که هدف از احداث آنها آبیاری اراضی کشاورزی میباشد جهت آببند نمودن پی سد برای جلوگیری از نشت و فرار آب از روش حفاری وتزریق استفاده شده است(3و2).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92