پایان نامه رشته عمران درباره :پارامتر های سازه ای مخازن

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

      نحوه رویکرد به تحقیق و گستره کار

پارامتر های هدف تحقیق در بخش اهداف تحقیق ذکر گردیند این پارامتر ها هر کدام مزیت هایی دارند که به طور خلاصه می توان گفت که ارتفاع امواج از آن جهت مهم است که می تواند آسیب های جدی را به سقف مخازن وارد کند همچنین ارتفاع بالای امواج ممکن است منجر شود به بیرون ریختن سیال که در صورت سمی بودن سیال یا قابل اشتعال بودن آن می تواند بسیار خطر ناک باشد. میزان بلند شدگی در مخازن مهار نشده باید کاملا تحت کنترل باشد اگر این بلند شدگی بیش از حد مجاز  باشد  می تواند باعث به وجود آمدن تنش های بسیار بالایی در دیواره و کف مخازن گشته و موجبات فروپاشی مخزن را فراهم آورد  میزان تنش های ایجاد شده از آن جهت مهم است که در صورت بیشتر شدن از میزان بحرانی آن می تواند به کمانش های موضعی دیواره مخازن منجر گردد. در این تحقیق بعد از مطالعه ادبیات فنی سعی شده است که با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS که دارای قابلیت مدلسازی خطی و غیر خطی هندسی می باشد، مدل مناسبی از سیستم خاک و مخزن وسیال در انواع مخزن عریض و بلند و همچنین به صورت های مهار شده و مهار نشده تهیه گردد و بعد از بررسی صحت رفتار مدل آنها را تحت تحلیل تاریخچه زمانی با استفاده از شتاب نگاشت های منتخب قرار داده ایم و در ادامه به بررسی و تفسیر نتایجه حاصله پرداخته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن