پایان نامه رشته عمران درباره تراوش از بدنه سدهای خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی)
  • تعاریف مفهومی:
  • تراوش: عبارت است از جریان یافتن آب در درون خاک. در سال­های اخیر این پدیده شایع­ترین علت شکت سدها بوده است. معمولا بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب­ناپذیر است.

 

  • فشار پیزومتریک: عبارت است از فشار آب حفره ای در نقطه مورد نظر. معمولا معیار فشار آب حفره ای را براساس ارتفاع آب درون پیزومتر اندازه می­گیرند.

 

  • روش داده کاوی: داده کاوی عبارت است از اقتباس یا استخراج دانش از مجموعه­ای داده، به بیان دیگر فرآیندی است که با استفاده از تکنیک­های هوشمند، دانش را از مجموعه­ای داده استخراج می­کند. داده­کاوی دارای مراحلی مانند پاک­سازی داده‌ها، یکپارچه سازی داده‌ها، انتخاب داده‌ها، تبدیل داده‌ها، ارزیابی الگوهای پنهان و بازیابی دانش می­باشد. داده­کاوی دارای روش‌های مختلفی را از جمله، شبکه­های عصبی مصنوعی، فازی، شبکه­های عصبی-فازی تلفیقی، درخت تصمیم­گیری و … شامل می­شود.

 

  • تعاریف عملیاتی:

جهت مدلسازی جریان تراوش از بدنه سد خاکی با استفاده از روش­های داده کاوی، ابتدا داده های مورد نیاز جمع آوری خواهد شد. داده های مورد نیاز در این تحقیق شامل قرائت های بدست آمده از پیزومترهای کارگذاشته شده در بدنه سد، موقعیت پیزومترها و ارتفاع آب پشت سد خواهد بود. پس از بررسی داده ها و کنارگذاشتن داده های معیوب، مدل بر اساس حدود 80 درصد داده ها آموزش و سپس بر اساس مابقی داده ها، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

  • محدودیت­های تحقیق

با توجه به کمبود داده ها در این زمینه و از سوی دیگر عدم استقبال کارفرمایان و مشاوران در به اختیار قراردادن این داده ها جهت مطالعات آکادمیک، محدودیت ها و سختی های فراوانی جهت اخذ داده­های ابزاردقیق موجود وجود داشت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92