پایان نامه رشته عمران درباره الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

  • مقیاس شدت یا مرکالی

شدت یک زمین لرزه در مکانی خاص، بر مبنای اثرات قابل مشاهده ی آن زمین لرزه در آن مکان تعیین می شود. دقت در تعیین شدت زلزله، به دقت مشاهده کننده وابسته است. این مقیاس یک مقیاس نسبی است و بر مبنای خسارات وارده پی ریزی شده است. ابداع کننده این مقیاس نیز شخصی به نام مرکالی بوده است. در این مقیاس، 12 درجه متفاوت برای شدت زلزله در نظر گرفته شده که هر کدام از آن‌ها با میزان ویرانگری و آسیب رسانی زلزله مربوط است. جدول 1-2 اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی را نشان می‌دهد[15].

 

 

جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی

مقیاس مرکالی شدت شرح تأثیر مطابقت با  ریشتر تخمین انرژی آزاد شده
1 ثبت با وسایل حساس فقط به وسیله ی لرزه نگارها ثبت می شود . 2/4 >  

 

یک پوند تی ان تی

2 احساس می‌شود بعضی از مردم آن را حس می کنند. 2/4>
3 خفیف افراد  در حال استراحت آن را حس می کنند. شبیه لرزش ناشی از حرکت کامیون است. 2/4>
4 ملایم به وسیله افرادی که در حال قدم زدن هستند احساس می شود و اشیای غیر ثابت به هم می خورند. 2/4>
5 نسبتاً قوی افراد از خواب بیدار می شوند. زنگ های کلیسا به صدا در می‌آیند . 8/4>  

یک بمب کوچک اتمی

6 قوی درختان حرکت موجی پیدا می کنند. اشیای آویزان می چرخند 4/5>
7 خیلی قوی دیوارها شکاف بر می دارد، گچ دیوارها می ریزد. 1/6>
8 ویران کننده ماشین های در حال حرکت غیر قابل کنترل می شوند. دودکش ها می افتند. ساختمان های ضعیف ویران می شوند. 1/6<
9 خانمان برانداز بعضی از خانه ها فرو می ریزند. زمین می شکافد. لوله ها می‌ترکند. 9/6>
ادامه جدول1-2
10 فجیع زمین شکاف های فراوان پیدا می کند. تعدادی از ساختمان‌ها ویران می شوند. لغزش گسترش پیدا می کند. 3/7>
11 بسیار فجیع بیش تر ساختمان ها و پل ها فرو می ریزند، جاده ها و خط آهن ها، لوله ها و کابل ها ویران می شوند. بلایای ثانویه بروز می کنند. 1/8>  

6000 بمب یک مگاتنی

12 بنیان کن ویرانی کامل، درختان از زمین بیرون می آیند، زمین مانند موج به حرکت در می آید. 1/8<

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92