پایان نامه رشته عمران تعیین تمام حالت های ذکر شده در حالت تحریک سه جهته و مقایسه آن با حالت تحریک دو جهته

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-5-6- زوال پی

مثل حالت اتصالات، مقاوم سازی برای افزايش کارآيی پی ممکن است خيلی پرهزينه باشد، پس ابتدا بايد ديد که آيا در صورت زوال پی، پل قادر به تحمل سطح پاسخ های لرزه اي طرح مي باشد. حرکت گهواره ای يا چرخش حول محور جانبی پی[1] در بسياری موارد به عنوان يک جداسازی لرزه اي قابل قبول با ظرفيت جابجائی عظيم تلقی مي شود. نتیجه چنين چرخشی، محدود نمودن سطوح نيرويی در قسمت هايی از سازه به سطح قابل تحمل مي باشد. وقتی بازسازی پی قابل اجتناب نباشد، معمول است که ابعاد پلان پی را به منظور افزايش پايداری حالت چرخش گهوارهای افزايش دهند وهمچنين اگر شرايط زمين اجازه دهد، شمع های محيطی اضافی احداث کنند؛ يک لايه مسلح نيز اغلب در بالای پی موجود ايجاد مي شود که به منظور اتصال بين بتن جديد و قديم، يک سری ميلگردهای انتظار با فواصل کم را در آن قرار می دهند. اين لايه فوقانی اضافی، همچنين سطح تنش های برشی را در اتصال پی به ستون کاهش مي دهد و شرايط مهاربندی بهتری برای ميلگردهای ستون ايجاد می کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92