پایان نامه رشته عمران تعیین تاثیر جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-1 پایداری

مقدمه

هدف از تحلیل ديناميكي پاسخ به سه سوال زیر است :

  • وضعیت ایمنی سازه در برابر گسیختگی کلی یا جزئی چگونه است ؟
  • آیا تغییر شکل سازه در محدوده مجاز برای عملکرد و کارایی خود باقی خواهد بود ؟
  • نقش جنس مصالح برای مقابله با گسیختگی و تغییر شکل سازه سد چیست ؟

سدها بزرگترین سازه های ساخته شده به دست بشر هستند. طراحی آنها اغلب از طبیعت منحصر به فرد و پی آمد گسیختگی که مطمئنا بزرگتر از اثر فرو  ریختن انواع دیگر سازه هاست ناشی می شود. پایداری سازه ای بدنه سد و پی به طرق گوناگونی قابل تحلیل و بررسی است. ساده ترین روش ، بررسی پتانسیل لغزش در طول یک مسیر بهینه از دیدگاه سطح انرژی است. به کمک کامپیوتر می توان مسیرهای متفاوتی را به صورت سطح های مختلف شکست کنترل و حالت بحرانی آن را انتخاب نمود.

شاخص های پر اهمیت در تحلیل پایداری عبارتند از :

  • ساختار و هندسه محتمل سطوح لغزش
  • شرایط احتمالی برای فشارهای آب در بدنه سد خاکی
  • مقاومت برشی بر پایه چسبندگی موثر و زاویه اصطکاک داخلی موثر

با توجه به وضعیت سنگ های پی و مقدار نفوذپذیری آنها، یک مقطع بحرانی برای بالادست و پایین دست سد در محلی با ارتفاع حداکثر از بدنه سد انتخاب شده و به عنوان مقطع معرف در طول سد جهت آنالیزهای تراوش و تنش – تغییر شکل و پایداری دو بعدی مورد استفاده قرار گرفته است.

تحلیل پایداری توسط تنش های کل در بارگذاری سریع و توسط تنش های موثر در بارگذاری های طولانی مدت پیشنهاد می شود. عموما محاسبات پایداری بر اساس نامساعدترین یا بحرانی ترین حالت ممکن برای عوامل موثر صورت می گیرد به عبارت دیگر کمترین مقدار برای پارامترهای مقاومت برشی و بیشترین میزان برای فشارهای آب منفذی ایجاد می شوند. از مدل نمودن لایه های زهکش و فیلتر به دلیل حجم کم معمولا خودداری می شود.

تحلیل مرحله ای ساخت سد روی تنش های درونی بدنه سد تاثیر چندانی ندارد یعنی تحلیل یک مرحله ای ساخت سد در مقایسه با تحلیل چند مرحله ای تغییر قابل توجهی در تنش های سد نمی گذارد ولی بر روی فشار منفذی تاثیر قابل توجهی دارد و از آنجایی که این فشار بر روی پایداری سد تاثیر می گذارد در نظر گرفتن تحلیل مرحله ای ساخت سد برای این امر ضروری است.

کمیته بین المللی سدهای بزرگ ICOLD (1987) توصیه کرده است که از مراحل لایه بندی ساخت سد در تحلیل متابعت شود (حدود 8-10 لایه توسط ایزنشتین پیشنهاد شده است)[9].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92