پایان نامه رشته عمران تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

نتایج تحلیل عددی جریان – بدون هوادهی

  مقدمه

نتایج مطالعات محققین مختلف بر روی پدیده کاویتاسیون، هوادهی به جریان را یکی از موثرترین روش­ها جهت پیشگیری از وقوع این پدیده و کاهش خسارات ناشی از آن، عنوان می­کند. فلذا برای مطالعه تاثیر هوادهی بر روی ساختار جریان، ابتدا درک مشخصه­های جریان در وضعیت بدون هوادهی لازم بوده که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد. جهت صحت سنجی نتایج مدل عددی این تحقیق از نتایج مدل آزمایشگاهی موجود در دانشگاه UMIST منچستر استفاده شد. در این فصل بعد از صحت سنجی نتایج مدل عددی، دامنه مطالعاتی گسترش یافته و تاثیر هندسه رمپ بر پارامترهای جریان و پروفیل­های سرعت و فشار در حالت بدون هوادهی مورد بررسی قرار گرفته است.

    صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی

اولین گام در یک مدل عددی جهت استخراج نتایج، کالیبره کردن مدل می­باشد. بدین معنی که تاثیرات عوامل خارجی به حداقل رسیده و شرایط مدل عددی به شرایط مدل آزمایشگاهی یا واقعی نزدیک­تر گردد. برای این که از اعتبار محاسبات مدل عددی اطمینان حاصل کنیم و بتوانیم از این نتایج استفاده کنیم باید نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج عملی و آزمایشگاهی مطابقت داده شود و اگر خطا در حد قابل قبولی باشد می­توان از نتایج مدل عددی استفاده کرد. در این تحقیق کالیبره کردن مدل عددی از لحاظ شرایط مرزی، هندسه مدل و مش بندی می­باشد. پس از لحاظ کردن شرایط مختلف، نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج موجود مدل آزمایشگاهی مقایسه شده و در صورت وجود اختلاف معقول، مدل کالیبره شده محسوب شده و می­توان از نتایج آن استفاده کرد. پارامترهایی که جهت کالیبره کردن مدل عددی استفاده شده­اند عبارتند از: طول اتصال مجدد، ضرایب فشار و پروفیل­های سرعت که در ادامه به بررسی هر کدام در حالت دو بعدی پرداخته می­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

Author: 92