پایان نامه رشته عمران بررسی وضعیت پایداری تونل ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-6-4-5- نتایج

  • به طور کلی امواج لرزه ای در سطح خاک زمین آزاد برای هر دو خاک ماسه ای تقویت می شود.
  • بشترین تقویت برای آنالیز زمین آزاد در ماسه متراکم و شل به ترتیب با محتوای فرکانسی بالا (Hav)، و پایین(Lav)، اتفاق افتاده است. این بدان معناست که پریود کوتاه محل زلزله Hav را تقویت می کند در حالی که پریود طولانی محل زلزله Lav را تقویت می­کند.
  • بیشترین تقویت روی سطح جدایش سیستم خاک تونل به دلیل اندر کنش خاک – تونل اتفاق می افتد. این تقویت در خاک متراکم در مقایسه با خاک سست بالاتر است.
  • بیشترین تقویت برای خاک سست در زلزله Lav  است در حدود 24 برابر شتاب سنگ بستر و این مقدار برای خاک متراکم در زلزله Hav معادل 40 برابر شتاب سنگ بستر است.
  • بیشینه تنش اصلی برای هر دو خاک روی سطح جدایش تونل با زلزله Lav است. مقدار بیشینه تنش اصلی بر روی محیط تونل متفاوت است و کمینه مقدار روی نقاط بالایی و پایینی تونل قرار دارد.
  • بیشینه کرنش اصلی برای هر دو خاک روی سطح جدایش خاک تونل با زلزله Lav است وکمینه مقدار روی نقاط بالایی و پایینی است.(عاشق آبادی و متین منش، 2011)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92