پایان نامه رشته عمران بررسی هیدروژئولوژی منطقه بابل – بابلسر

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-3-11- بررسی کیفیت آب­زیرزمینی محدوده بابل  بابلسر

عوامل عمده آلودگی آب­زیرزمینی شامل آلودگی­های شهری، صنعتی، کشاورزی و عوامل متفرقه دیگر می­باشند. به علت حرکت آرام آب­زیرزمینی در آبخوان­ها، عموماً فرض بر این است که آب­زیرزمینی در یک سیستم بسته با کانی­های تشکیل دهنده آبخوان در تعادل است (جورج و استیز، 2003)[1].  پارامترهای لیتولوژیکی (ترکیب رسوبات نهشته شده)، پارامترهای هیدرولیکی (قابلیت انتقال و سرعت جریان) و فاکتورهای دیگری همانند تبخیر و تعرق، زمان ماندگاری، زمان حرکت آب در مسیر عبوری آن، دما و فشار آب و … تأثیر مستقیمی بر هیدروشیمی آب دارند (کاستودیو 1989، 87)[2].

آب­زیرزمینی در مناطقی که دارای آب و هوای مرطوب، خاک درشت و سطح آب­زیرزمینی کم عمق هستند، به شدت تحت تأثیر آلودگی قرار می­گیرد. در محدوده مورد بررسی علاوه­بر عوامل خارجی مربوط به دخالت انسان در برهم­زدن تعادل طبیعی اکوسیستم، عوامل طبیعی نظیر بالا بودن میزان تبخیر آب­زیرزمینی به علت بالا بودن سطح ایستابی، نفوذ آب­های محبوس شور و هجوم آب شور دریا به آبخوان در نتیجه افزایش بهره­برداری از منابع آب­زیرزمینی بر کیفیت آب منطقه تأثیر گذاشته، که خود نیاز به مطالعات دقیق را ضروری می­نمایاند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92