پایان نامه رشته عمران بررسی تنش‌ها و تغییرمکان‌های به دست آمده از تحلیل دینامیکی در دو حالت یکنواخت و غیریکنواخت

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-3-3- نیروی عکس العمل پی:

برایند نیروهای افقی  و قائم  وارد بر سد توسط نیروی عکس العمل پی باید متعادل گردند. با تجزیه این نیرو به مولفه های عمود و مماس بر سطح کف نیز می توان محاسبات پایداری را انجام داد.

1-3-3-1– معیارهای پایداری:

الف- ملزومات کلی

ملزومات پایه پایداری برای یک سد بتنی وزنی برای تمامی شرایط بارگذاری به صورت زیر بیان می شود:

  1. ایمن در برابر واژگونی در هر صفحه افقی در داخل سازه، در کف و یا در یک صفحه در زیر کف.
  2. ایمن در برابر لغزش در هر صفحه افقی یا نزدیک به افقی در داخل سازه در کف یا یک لایه ضعیف در داخل فونداسیون.
  3. تنش ها در داخل بدنه سد و تنش های بر روی فونداسیون در محدوده مجاز قرار بگیرند .نقاط مشخصی که در کنترل ضوابط پایداری باید درنظر گرفته شوند شامل صفحاتی هستند که در آن ها مقطع سد تغییر می کند و بارهای متمرکز بالا وجود دارند. محل گالری های بزرگ و بازشوها در داخل سازه و نواحی تغییر شیب در بالادست و پایین دست از این دسته اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی