پایان نامه رشته عمران بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

روش تجربی

در روش تجربی، ابتدا مدل فیزیکی از مسئله مورد نظر ساخته شده و سپس پارامتر های مورد نظر توسط وسایل اندازه گیری محاسبه می‌شوند. صرفنظر از خطاهای مقیاس، در بسیاری از جریان‌های پیچیده، این روش واقعی‌ترین نتایج را به دست می‌دهد. از آنجا که ساخت مدل و تهیه وسایل اندازه گیری مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیادی می‌باشد، در بسیاری از موارد نمی‌توان از این روش استفاده کرد. هیوجز[1] (1995)مزایای مدل های فیزیکی را چنین بیان می‌کند:

– مدل های فیزیکی معادلات حاکم بر یک پدیده را بدون ساده کردن فرضیات آنها که در مدل تحلیلی و عددی صورت می گیرد ارزیابی می کنند.

– اندازه کوچکتر مدل فیزیکی به ما اجازه جمع آوری ساده‌تر داده‌ها را با هزینه کمتر می‌دهد در حالیکه مطالعات میدانی بسیار مشکل و پرهزینه می باشد و همزمانی اندازه‌گیری‌ها کار را دشوار می سازد.

– از مزایای دیگر مدل های فیزیکی ارزیابی دقت داده های تجربی است.مدل های فیزیکی به ما اجازه شبیه سازی متنوع و حتی نادر را با توجه به شرایط زیست محیطی مورد نظر محقق می دهد.

– امکان روئیت نتایج بصورت بصری وجود دارد.

محدودیت مدل های فیزیکی عبارتند از:

– اگر امکان شبیه سازی تمام متغیر ها بطور صحیح نباشد، تاثیرات مقیاس در مدل‌های کوچکتر نسبت به واقعیت اتفاق می‌افتد.

– تاثیرات آزمایشگاهی می‌تواند فرآیندهای مورد شبیه سازی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، بطوریکه تخمین صحیحی از اصل انجام نمی‌شود.

– در بعضی از موارد تمامی نیرو‌ها و شرایط مرزی موجود در طبیعت در مدل فیزیکی لحاظ نمی شود و ممکن است شرایط در نظر گرفته نشده در ارزیابی مدل و حصول نتیجه تاثیر بسزایی داشته باشد.

– به جز در موارد خاصی مدل‌های فیزیکی عموما بسیار گرانتر از مدل های عددی هستند و در صورتیکه مدل های عددی جواب های قابل اطمینان و با دقتی را ارائه دهند، گزینه برتر می‌باشند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92