پایان نامه رشته عمران با موضوع: مینیمم سازی نرم اول

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

1-4  معرفی فصل­های بعدی

این تحقیق در شش فصل ارائه می­شود:

  • فصل دوم مروری بر مفاهیم نظری سرشکنی و آزمون­های آماری خواهیم داشت. همچنین این فصل شامل مراحل طراحی شبکه­های کنترل جابجایی می­باشد.
  • فصل سوم شامل توضیح روش­های رایج کشف نقاط پایدار و ناپایدار در شبکه­های کنترل جابجایی می­باشد. در پایان این فصل مشکلات روش­های کلاسیک و ایده استفاده از آنالیز زیرشبکه بجای آنالیز کلی شبکه ارائه خواهد شد.
  • فصل چهارم به معرفی داده­های مورد استفاده در این تحقیق می­پردازد.
  • فصل پنجم شامل نتایج عددی می­باشد. در این فصل با استفاده از مشاهدات شبیه­سازی شده کارایی دو روش مذکور در کشف نقاط ناپایدار و روش آنالیز زیرشبکه بررسی خواهد شد. در این فصل استفاده از زیرشبکه بجای دو روش رایج تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول بررسی شود. برای این­ کار از مشاهدات شبیه سازی شده یک شبکه سه بعدی GPS استفاده شده است. با تکرار شبیه سازی دو روش را با یکدیگر مقایسه نمودیم. همچنین در این فصل با استفاده از مشاهدات یک شبکه واقعی، به تعیین میزان جابجایی احتمالی با استفاده از مشاهدات GPS خواهیم پرداخت.
  • فصل آخر نیز شامل نتیجه­گیری کلی و پیشنهادات ادامه کار می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

Author: 92