پایان نامه رشته عمران با موضوع :روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت بابل – بابلسر

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

3-9- ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تهیه نقشه­های کیفی

امروزه برای مدیریت بهتر در بررسی آبهای زیرزمینی یک منطقه، از GIS به عنوان یک ابزار کارآمد بهره می­گیرند. اصولاَ پارامتر­هاي كيفي و كمي آب زيرزميني در هر منطقه­اي از نوسانات زيادي در بازه­هاي زماني برخوردار است. به دليل متغير بودن پارامترهاي محيطي از نقطه­اي به نقطه ديگر، مطالعه آن­ها با روش­هاي متداول آمار كلاسيك مانند تجزيه و تحليل واريانس كه موقعيت جغرافيايي و مكاني نمونه­ها را در محيط در نظر نمي­گيرد، چندان مفيد نخواهد بود. از اين رو در اين تحقيق از برنامه سيستم اطلاعات جغرافيايي كه قادر به برآورد وتخمين خصوصيت مورد نظر در مكان­هاي فاقد نمونه برداري با استفاده از اطلاعات حاصل از نقاط نمونه برداري شده مي­باشد، استفاده شده است. یکی از کاربردهای مهم GIS تولید نقشه­های کیفی با انتخاب فرایند درون­یابی مناسب می­باشد. بدین صورت که با فرایند درون­یابی (Interpolation) می­توان مقادیر تخمینی را برای یک سطح کامل از یک تعداد نقاط ساده با مقادیر مشخص تهیه نمود و یک مجموعه پیوسته را ساخت. سپس با تلفیق نقشه­های مختلف با یکدیگر جهت بهره­برداری بهینه از ­آنها و مطالعه آبهای زیرزمینی نظیر مدل­سازی­های مختلف (کمی و کیفی) و پهنه­بندی­های گوناگون استفاده نمود. در این تحقیق نیز از تلفیق نقشه­ها در محیط GIS برای تهیه نقشه­های کیفی آب­زیرزمینی محدوده مطالعاتی بابل- بابلسر استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92