پایان نامه رشته عمران با موضوع روش اجرا سیستم LSF

آگوست 22, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS

تکه هایی از متن :

1-4-1 دهانه­های باربر به چهار روش ایجاد می شود که عبارتند از :

سیستم دهانه های مهاربندی شده با اعضا قطری سیستم دیوار برشی با ورق فولادی نازک سیستم دیوار باربر با پوشش osb و سیستم دیوار برشی بتن مسلح در حال حاضر در کشور ایران استفاده از سیستم  دهانه های مهاربندی شده با اعضا قطری برای ساختمان های تا دو طبقه مسکونی و سیستم باربر جانبی دیوار برشی بتن مسلح برای ساختمان های تا چهار طبقه مسکونی مجاز است اینرسی حرارتی کم این سیستم آن را برای استفاده دایم مانند ساختمان های مسکونی با مشکلاتی روبه رو می سازد ولی درعین حال  عملکرد آن برای سایر ساختمان ها با کاربری مقطعی مناسب است عملکرد صوتی دیوارها و سقف های ساخته شده با این سیستم در صورت  رعایت  تمهیدات لازم به راحتی پاسخ گویی انتظارات تعیین شده در مقررات ملی ساختمان است مواد تشکیل دهنده  LSFبار حریق ندارند ولی پروفیل های سرد نورد شده مقاومت کمی در برابر حریق دارند و باید به خوبی محافظت شوند یکی از دلایل کاربرد گچ به عنوان پوشش داخلی این سیستم ها دست یابی به این هدف است از عمده مزایای ساختمان های سبک فولادی (LSF) کاهش جرم ساختمان است که در تاثیر فراوانی در جهت کاهش هزینه های ناشی از مصالح نیروی انسانی ونیز زمان احداث پروژه خواهد داشت . به کارگیری این سیستم در ساختمان های 5 طبقه کشور با رعایت تمهیدات خاصی مقدور است و به نظر می رسد به عنوان یک گزینه در انبوه سازی می تواند موفق باشد مشروط برآن که به لحاظ عملکرد سازه ای طراحی و اجرای آن محدودیت ها و ضوابط موجود در سایر آئین نامه ها بررسی و برای کشور تهیه و تدوین شود قدر مسلم آن که اصلاحاتی در خصوص مقاطع ستونی اعضاء قطری مهاربند و نیز اتصالات این سیستم مورد نیاز است که باید به نحو شایسته ای به آن پرداخته شود این سیستم در زمینه های انرژی حریق آکوستیک. سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS