پایان نامه در مورد بررسی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-1-  یکسان سازی واحد پارامترهای زمان سفر،آلاینده­ها و سوخت

جهت استفاده از هر سه پارامتر در معادله­ی تابع هدف می­بایست هر سه پارامتر دارای یک واحد باشند تا بتوان آنها را با یکدیگر جمع کرد.به این منظور واحد هر سه پارامتر با روش­هایی که در ادامه توضیح داده شده است،به هزینه تبدیل گشته است بدین صورت که اعدادی که در ادامه از هر قسمت بدست آمده است در معادلات مربوط به همان پارامتر ضرب شده است.

1-1-1-1-  هزینه­ی زمان سفر

زمان سفر شامل عدم مطلوبیت­هایی است که تحت عنوان عدم مطلوبیت زمانی تعریف می­شود.طولانی­تر شدن زمان سفر یک عامل نامطلوب براي افراد است.مهمترین عوامل موثر در عدم مطلوبیت سفر ، زمان و هزینه می باشد. ]1[

روش­هاي برآورد ارزش زمان سفر:  روش­هاي برآورد ارزش زمان سفر به دو دسته عام روش­هاي مفهومی- رفتاري و روش­هاي محاسباتی تقسیم­بندي می­شوند.با توجه به مبانی و فرض­هاي مختلف،چندین روش براي برآورد پارامتر زمان سفر به وجود آمده­اند که عبارتند از:

  • روش تولید محور[1]
  • روش هزینه زمان[2]
  • روش مبتنی بر ترجیح مشاهداتی[3]
  • روش مبتنی بر ترجیح اظهاري[4]

در این پژوهش از روش چهارم جهت محاسبه­ی هزینه­ی زمان استفاده شده است. ]21[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92