پایان نامه در مورد :بتن اليافي

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

3 – 3   نامگذاري نمونه ها

جهت تشخيص نوع نمونه هاي استفاده شده و مشخصات آن ها، نامگذاري نمونه ها به اين صورت انجام گرديد:

براي تيرهاي بتني با بتن سبک و ميلگردهاي GFRP بر حسب تعداد ميلگردهاي استفاده شده در آن ها شماره هاي 1 تا 3 انتخاب گرديد و با توجه به اينکه نمونه هاي حاوي الياف فلزي و پروپيلن نيز موجود مي باشد، از پيش وندهايS,P,N  جهت مشخص نمودن نوع الياف استفاده شد، که در آن S معرف الياف فولادي، P معرف الياف پلي پروپيلن و N معرف نمونه هاي بدون الياف است. به اين ترتيب نمونه هاي داراي الياف فلزي به صورتSF1 , SF2 , SF3 نامگذاري شده و نمونه هاي داراي الياف پروپيلن به صورتPF1 , PF2 , PF3 و نمونه هاي بدون الياف به صورت NF1 , NF2 , NF3  نامگذاري گرديدند.کليه تيرهاي بتني از بتن سبک با طرح اختلاطي که در ادامه اين فصل آمده است تهيه شده و داراي خاموت هايي به قطر 6 و به فاصله 8 سانتي متر بوده اند.


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP