پایان نامه درباره پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

  • ضريب نفوذپذيري خاك

آب در خاك از طريق مجاري به هم پيوسته حفرهای درون توده خاك جريان مي­يابد. از اين رو ضريب نفوذپذيري هر خاك بيانگر توانايي آن خاك براي هدايت سيال جهت عبور از آن خاك می‌باشد كه اين توانايي به نام ضريب هدايت هيدروليكي و در اصطلاح مهندسي عمران ضريب نفوذپذيري ناميده می‌شود. مقدار ضريب نفوذپذيري خاك به عوامل متعددي بستگي دارد. اين عوامل عبارتند از مشخصات سيال مانند ويسكوزيته و مشخصات خاك مانند اندازه و توزيع اندازه­اي حفر‌ها، منحني دانه بندي، نسبت تخلخل، زبري سطح دانه‌ها و درجه اشباع و ميزان درصد رطوبت خاك. ساختار خاك تأثير بسيار مهمي بر ضريب نفوذپذيري دارد [2] (Das, 2001). دانشمندان بر پايه نتايج آزمايشات مختلف، روابط تجربي متفاوتي براي ضريب نفوذپذيري خاك تعريف کرده‌اند. همچنين ضريب نفوذپذيري خاک‌ها را می‌توان با استفاده از آزمایش‌های صحرايي يا آزمايشگاهي اندازه گيري نمود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92