پایان نامه درباره مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

1-3 موارد استفاده از ریز شمع در مهندسی ژئوتکنیک

بطور کلی کاربرد ریز شمع ها در مهندسی ژئوتکنیک مشتمل بر دو بخش ” استفاده در بستر پی سازه ها” و “اصلاح و بهسازی بر جای خاک ” می‌باشد. انجام تحقیقات گسترده در مجامع علمی– تخصصی جهان بروی ریز شمع ها و رفتار استاتیکی، دینامیکی و لرزه ای آنها و همچنین تعریف بسیاری از تحقیقات و پایان نامه های دانشگاهی و ارائة مقالات مختلف در کنفرانس های بین المللی دربارة چگونگی رفتار و معیارهای طراحی ریز شمع ها در خاک های مختلف،  نیز بیانگر افزایش استقبال جامعة مهندسی از بهره گیری از این تکنیک می‌باشد. در حال حاضر، دستور العمل ارائه شده توسط (U.S.FHWA) بعنوان مرجع قابل قبول و مورد استفادة طراحان و پیمانکاران اجرای ریز شمع می‌باشد. انواع کاربرد ریز شمع‌ها را میتوان بقرار زیر دسته بندی نمود :

الف : اصلاح و بهسازی خاک

1- پایدار سازی شیبها

2- ساخت دیواره های نگهبان

3- مقابله با روانگرایی

4- افزایش مقاومت تودة خاک با اهداف خاص نظیر تونل سازی

5- حفاظت شیمیایی بخشهای مدفون سازه ها

 

ب :  پی سازه های جدید و موجود

ب-1 –  سازه های جدید

1- کاهش نشست

2- افزایش باربری فشاری

3- تأمین باربری کششی

4- افزایش باربری جانبی

 

ب-2– سازه های موجود

1- کنترل نشست پی

2- کنترل باربری پی

3- تعمیر یا جایگزینی پی

4- کنترل شستگی پی

5- مقاوم سازی لرزه ای پی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92