پایان نامه درباره طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

2-5-2 خاک‌های دانه‌ای متراکم تا خیلی متراکم باکمی چسبندگی ظاهری

این‌گونه خاک‌ها شامل ماسه و شن می‌باشند و اعداد SPT-N بزرگ‌تر از 30 را نتیجه می‌دهند و با مقداری ریزدانه (معمولاً نه بیشتر از 10 تا 15 درصد) یا باسیمان طبیعی برای تأمین چسبندگی همراه هستند. نیروهای موئینگی در ماسه‌های ریز ممکن است یک چسبندگی ظاهری ایجاد نماید؛ در کل، چسبندگی ظاهری برای این خاک‌ها باید بزرگ‌تر از 5 کیلو پاسکال باشد تا زمان خود پایداری معقولی را تضمین نماید. برای جلوگیری از قطع شدید نیروهای موئینگی و به‌واسطه آن کاهش در چسبندگی ظاهری، لازم است جریان آب به سمت سطح گودبرداری به حداقل برسد که این عمل می‌تواند از طریق تغییر جهت دادن مسیر جریان آب انجام شود.

2-5-3 سنگ هوازده بدون هیچ‌گونه سطوح شکست

سنگ هوازده به شرطی می‌تواند یک تکیه‌گاه مناسب برای میخ‌ها تأمین نماید که سطوح شکست در جهت‌های نامطلوب غالب نباشد. همچنین مطلوب است که درجه هوازدگی در کل سنگ تقریباً یکنواخت باشد که در این حالت تنها کافی است یک روش حفاری و نصب میخ اتخاذ گردد؛ برعکس تغییرات زیاد در هوازدگی سنگ در یک سایت ممکن است گروه مجری را مجبور به تعویض تجهیزات حفاری و یا تغییر روش‌های نصب نماید و به‌واسطه آن اجرای SNW را پرهزینه سازد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92