پایان نامه درباره تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

1-2- بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق                                

از جمله مسائل حائز اهمیت در رابطه با آب زیرزمینی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین آب، ارزیابی کیفی و حفاظت از آن می باشد. استفاده از انواع شاخص های کیفیت، به بیان وضعیت و کیفیت آب به صورتی ساده و آسان کمک می نماید.

جهت استمرار یا توسعه بهره­برداری از آبهای زیرزمینی برای انواع مصارف و اهداف مختلف، ضرورت دارد که اطلاعات کافی از مجموعه ویژگی های کمی وکیفی آبخوان مورد  نظر جمع­آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری شود. برای رسیدن به این هدف، انجام عملیات پایش (کمی و کیفی) ضروری می­باشد.

پایش منابع آب به دو دسته پایش کمی و کیفی تقسیم بندی می­شود. انجام پایش کیفی ضمن ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور شناخت وضعیت موجود، با ساده­سازی وکاهش اطلاعات خام، روند تغییرات کیفی را در طول مکان و زمان نشان داده و زمینه­ی مناسب را برای انجام اقدام­های کنترلی به ­موقع فراهم  می­کند. با­توجه به برنامه­ها و فعالیت­های کشورهای موفق در زمینه پایش کیفی آب­زیرزمینی و بررسی وضعیت نامطلوب در خصوص حفاظت از کیفیت منابع آب­زیرزمینی که منجر به تنزل کیفیت آن شده است، می­توان لزوم توجه جدی به پایش مداوم آب­زیرزمینی را دریافت.

یک نمونه از امکانات بسیار کارا و پیشرفته در این زمینه استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است، که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا قابلیت­ها و کارایی­های آن در مطالعه سفره آب­زیرزمینی یک منطقه نسبت به روشهای سنتی و دستی که غالبا وقت­گیر و پرهزینه است شناسایی و معرفی گردد تا بتوان هم با سرعت بالا و هم با هزینه کمتر و با بهنگام نمودن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی وضعیت سفره آب­زیرزمینی منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب­زیرزمینی دشت مطلع شد (احمدی و صدقمی 2008، 357)[1].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92