پایان نامه درباره تحلیل عددی مشخصه های هیدرولیکی جریان در حالت بدون هوادهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

تاثیرات و خسارات ناشی از کاویتاسیون در سرریزها

در سدهای بلند عموما سازه­های وابسته مانند سرریزها و حوضچه­های آرامش در معرض خطر وقوع پدیده کاویتاسیون و خسارات ناشی از آن قرار دارند. وقوع این پدیده در جریان و در نزدیکی جداره­های سازه­های وابسته مانند سرریز موجب تخریب جداره شده و در صورت عدم توجه خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. بنابراین شناخت تاثیرات کاویتاسیون بر روی سازه سرریز و شرایط هیدرولیکی جریان و از طرفی مکانیسم­های تخریب ناشی از وقوع کاویتاسیون ضرورت دارد.

       تاثیرات کاویتاسیون

سه تاثیر اساسی کاویتاسیون در سرریزها عبارتند از:

1) تاثیر بر هیدرودینامیک جریان

علت تاثیر گذاری پدیده کاویتاسیون بر هیدرودینامیک جریان ایجاد اختلال در پیوستگی فاز مایع است که در اثر تشکیل حباب­ها پیدا می­شود. زمانی که حباب­ها فضایی از مایع را اشغال می­نمایند عمل متقابل بین ذرات مایع از بین می­رود و در اکثر موارد کاویتاسیون باعث مقاومت در برابر جریان می­شود. معمولا تاثیر کاویتاسیون در هدایت جریان باعث کاهش نیروهایی است که از طرف جداره به جریان می­شود و این اثر در هر دو سیستم باز و بسته منجر به کاهش کارایی سیستم می­شود.

2) تاثیر بر سطح جداره جریان

در اثر وقوع پدیده کاویتاسیون جداره جریان دچار صدمه شده و مواد روی جداره جابجا می­شوند. این جابجایی نیز ناشی از فشار فوق­العاده زیادی است که در اثر انفجار حباب­ها بوجود می­آید. این تاثیر کاویتاسیون بر روی اکثر فلزات مانند فلزات ترد، لاستیک، شیشه و بتن مشهود می­باشد.

3) تاثیرات متفرقه

سروصدا و ارتعاش از آثار فرعی کاویتاسیون می­باشد که ناشی از انفجار حباب­های هوا می­باشند و چنانچه فرکانس نوسانات حاصله از کاویتاسیون، با فرکانس طبیعی سازه هماهنگ شود تولید ارتعاش کرده و در نهایت باعث خرابی و صدمه سازه خواهد شد. (زندی، 1384)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

Author: 92