پایان نامه درباره بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-5- روش های تحلیل لرزه ای تونل ها و سازه های زیرزمینی

روش های تحلیل لرزه ای سازه های زیرزمینی عبارتند از:

  • روش های تجربی
  • روش مدل فیزیکی
  • روش های حل معادلات دیفرانسیل
  • تحلیل های شبه فیزیکی
  • روش تنش دینامیکی زمین
  • روش های عددی

در روش های تجربی با استفاده از تجربیات رویدادهای گذشته معیارهایی مطرح می شود که علاوه بر عدم اطمینان بالا، در بسیاری از موارد محافظه کارانه است.

در روش مدل فیزیکی سعی می شود تا وضعیتی را که سازه در طبیعت تحت تأثیر امواج لرزه ای با آن روبرو خواهد شد، در آزمایشگاه شبیه سازی شود. اما این روش بدلیل پر هزینه بودن و مشکلات زیاد چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد.

در روش حل معادلات دیفراسیل بر اساس تئوری انتشار امواج در لایه های همگن، ایزوتروپ و الاستیک استوارند. این روش رفتار سازه را به دو صورت میدان آزاد و اندر کنش خاک و سازه در نظر می گیرد. در روش میدان آزاد سازه بطور همزمان و هم اندازه با محیط اطراف جابجا می­شود. ولی در روش اندر کنش خاک و سازه، مدل بطور همزمان و هم اندازه با محیط اطراف جابجا نمی­شوند که این اختلاف جابجایی باعث اندر کنش بین خاک و سازه می­شود. در روش شبه استاتیکی نیروی زلزله به نیروی استاتیکی معادل تبدیل شده و به سازه اعمال می شود.

روش تنش دینامیکی زمین، به وسیله تعدادی از مهندسین برای ارزیابی تونل های جعبه ای (مستطیلی) زیر زمینی پیشنهاد شده است. نظریه اصلی برای مشخص کردن افزایش فشار جانبی زمین به علت زمین لرزه در نظریه مونونوبه- اوکابه بیان شده است. این روش یک حالت پیچیده توزیع تنش های نرمال را در امتداد سطح بیرونی سازه، در نظر می­گیرد. کمی کردن این نیروهای خارجی به تحلیل دینامیکی خاک سازه نیاز دارد. در این روش فرض می­شود که بار­های زمین لرزه باید بوسیله نیروهای اینرسی خاک در بر گیرنده سازه ایجاد شوند و تنش دینامیکی زمین، با توجه به وابستگی آن به مشصات خاک و ضرائب زلزله مشخص می شود.

کامل ترین روش در تحلیل دینامیکی استفاده از تحلیل های عددی و مدل سازی المان محدود است. در این روش ابتدا با تحلیل استاتیکی شرایط تنش و تغییر مکان در هنگام زلزله ایجاد می­شود و با اعمال زلزله بیشترین شباهت به شرایط طبیعی پدیده شبیه سازی می شود. در تحلیل دینامیکی بعد از مدل سازی سازه و مشخص شدن تعداد المان ها و گره ها، یک بار تحلیل استاتیکی انجام می شود و سازه برای ورود موج به درون آن آماده می­گردد. در این لحظه بار، در گام های زمانی به مدل اعمال گردیده و با حل شدن معادله ناشی از حرکت موج در مدل، تحلیل دینامیکی انجام می­شود. (محمد­رضا مؤمن­زاده و همکاران،1392)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92