پایان نامه درباره استرس، فیزیولوژی، روابط بین فردی

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

تعدادی از مطالعات از رايحه درماني در زمان ليبر استفاده کرده اند و دريافتند که زنانی که از اين روش استفاده کرده اند نياز به بي حسي کمتري داشته و درد را بهتر تحمل مي کنند. در مطالعه ايمورا و همکاران ( ۲۰۰۶) ماساژ رايحه درماني براي زنان، از روز دوم بعد از زايمان شروع شد و نتيجه نشان دهنده ی ارتقاء وضعيت جسمي و روحي مادران، تسهيل تعامل مادر- نوزاد، کاهش خستگي و اضطراب مادران و ترميم سريع تر زخم پرينه بود (64).
تسکين درد
تسکين درد جزء مداخلات مهم پرستاري مي باشد و جهت آن از مداخلات دارويي و غير دارويي تکميلي استفاده مي شود. به کار بردن بسياري از رو ش هاي دارويي تسکين درد مانند مخدر ها و ضد التهاب هاي غير استروئيدي، علاوه بر تحميل هزينه ي زياد، عوارضي همچون سرکوب سيستم تنفسي، پورپورا، خون ريزي و تهوع به همراه دارد. گفته مي شود که ماساژ با تحريک توليد اندورفین موجب تسکين درد مي شود (65).
مراقبت سرطان
مطالعات زيادي در زمينه ي تاثير رايحه درماني بر سرطان هاي مختلف انجام شده است. ماساژ رايحه درماني مي تواند به کاهش رنج و تطابق بهتر بيماران با تشخيص سرطان کمک کند (66) . همچنين، اين روش براي کاهش عوارض درمان هاي سرطان نيز مي تواند مفيد باشد. به عنوان مثال ترکيب درخت چاي و روغن ترنج مخلوط خوبي براي شستشوي دهان در افراد با التهاب مخاط (استئوماتيت) مي باشد (67). به علاوه رايحه درماني مي تواند روي علائم گوارشي ناشي از شيمي درماني نيز موثر باشد (68).
پوست و مو
تاثير روغن اسطوخدوس و بابونه آلماني در يک مطالعه باليني روي ۸ بيمار با زخم پاي مزمن آزمايش شده است. ۳ نفر از آن ها مراقبت هاي سنتي زخم را دريافت کردند و ۵ نفر ديگر، ۲ بار در روز با مخلوط ٪ ۶ روغن هاي ياد شده با روغن هسته انگور پانسمان مي شدند، گرچه نتايج اين مطالعه را به علت نمونه کم نمي توان تعميم داد اما آن ها اظهار داشتند ۴ تا از ۵ زخمي که تحت رايحه درماني قرار داشتند کاملاً بهبود يافتند و پنجمين زخم نيز روندي رو به بهبودي دارد. هچنين تاثير رايحه درماني روي بهبو د اگزماي کودکان، پسوريازيس و ريزش مو بررسي و مثبت گزار ش شده است (69).
موقعيت هاي نورولوژيک
در گذشته تنها محرک بويايي که براي متوقف کردن حملات صرع استفاده مي شد استنشاق کربنات آلومينوم سوخته بود که البته کار بسيار ناخوشايندي بود (70). امروزه مطالعات مختلف روي رايحه درماني و بيماران صرعي نشان داده که روغن هاي معطر پتانسيل کنترل حملات صرع را دارا مي باشد. روغن ياسمن يکي از روغن هاي معطر موفق در اين زمينه به شمار مي رود (71). يکي از اين مطالعات توسط بتس در (۲۰۰۳ ) انجام شد. به اين صورت که بيماران با حملات صرع را به ۳ گروه ماساژ رايحه درماني، هيپنوتيزم و ترکيب ماساژ رايحه درماني و هيپنوتيزم تقسيم کرد و نتايج را تا ۲ سال پس از انجام مداخله کنترل کرد. در نهايت متوجه شد که ترکيب ماساژ رايحه درماني و هيپنوتيزم، طولاني مدت ترين اثر را در کاهش حملات صرعي دارد، به طوري که بيش از يک سوم بيماران در اين گروه تا يک سال و بعضي از آن ها حتي تا ۲ سال حملات صرع را نداشتند. با اين حال بهتر است برخي از روغن هاي معطر به خصو ص آن دسته از آن هايي که داراي کافور هستند براي بيماران مبتلا به صرع استفاده نشوند. شيرفس ( ۲۰۰۱ ) در مطالعه ي خود از ماساژ رايحه درماني براي بيماران گيلن بار ه استفاده کرد و به اين نتيجه رسيد که اين روش موجب کاهش سندرم پاهاي بي قرار مي شود (72). از طرف ديگر روغن هاي نعنا و اکاليپتوس علاوه بر تاثير بر ريلاکس کردن ماهيچه ها و کنترل درد، موجب ارتقاء فعاليت هاي شناختي نيز مي گردند (69).
موقعيت تنفسی
بيشترين روغني که براي کاهش مشکلات تنفسي استفاده شده است روغن اکاليپتوس است، مطالعات بسياري نشان داده اند که اين روغن داراي خواص برونکوليتيک و آنتي اسپاسموتيک مي باشد گرچه هنوز در مورد خواص برونکوديلاتوري و ضد سرفه بودن آن بحث وجود دارد (69). مطالعات نشان داده اند که روغن اکاليپتوس به علت افزايش عملکرد سورفاکتانت، روي سندرم ديسترس تنفسي نوزادان نيز موثر است. همچنين از خاصيت اکسيداتيو اکاليپتوس مي توان در درمان پاتوژنزهاي تنفسي استفاده کرد (73). همچنين مطالعات ديگر نشان داده اند که اين اسانس ها همراه با ماساژدرماني مي تواند موجب افزايش حجم گاز توراسيک، پيک جريان بازدمي تحت فشار FVC بهبود عملکرد ريه و همچنين تغييرات چشمگيري در ضربان قلب بيماران، اشباع اکسيژن خون محيطي و زمان نگه داشتن تنفس شود (74).
بهداشت روان
بورتوفت ( ۱۹۹۶ ) تاثير رايحه درماني را روي افراد با سابقه آسيب به خود در دو گروه سالمندان و بالغين بررسي کرد، در اين مطالعه روش تحقيق ذکر نشده بود اما در نهايت بيماران احساس تسکين و آرامش نسبت به احساسات آزاردهنده خود را بيان کردند (75). مطالعه ديگري نشان داد که ۶ هفته ماساِژ رايحه درمانی موجب بهبود خلق و کاهش علائم اضطراب و افسردگي می شود. به طور کلي مي توان گفت که استنشاق روغنهاي معطر ممکن است باعث هوشياري و کاهش اضطراب شود. همچنين، اين روغن ها با تاثيرات مثبت خود روي پارامترهای فيزيکي و سيستم عصبي اتونوميک موجب افزايش ريلاکسيشن مي شوند (75).
روغن هاي معطر محلول در چربي هستند و به سرعت در گردش خون جذب می شوند و از طريق سيستم ادراري و دی اکسيد کربن بازدمي نيز دفع مي گردند. با اين حال اطلاعات کمي از فارماکوکينتيک بسياري از اين روغن ها و تداخل آن ها با داروهاي سنتي وجود دارد (76). فاکتورهاي متفاوتي روغن هاي معطر را تحت تاثير قرار مي دهند براي مثال متابوليسم آن ها بستگي به عملکرد آنزيم سيتوکروم کبدي دارد (77). جذب اين روغن ها به PH اسيد معده نيز بستگي دارد اگرچه به جز در کشورهايي مانند فرانسه، معمولا پرستاران اين روغن ها را به طور خوراکي تجويز نمي کنند (78). قسمت مهم براي پرستاران نگهداري و استفاده ی صحيح از اين روغن ها جهت جلوگيري از اکسيداسيون، آلودگي هاي باکتريايي و يا اوور دوز شدن هاي اتفاقي مي باشد. توصيه می شود که اين روغن ها در محل تاريک و خنک، در ظرف درب دار تيره و به دور از دسترس کودکان نگهداري شوند (78).
در حال حاضر نشان داده شده است که رايحه درماني مي تواند علائم وابسته به استرس و اضطراب ناشي از دمانس را کم کند . بعضي از روغن هاي معطر مانند اکاليپتوس با استفاده از خواص ضد سرفه و خلط آور خود مي توانند مشکلات تنفسي را تخفيف دهند. بيشتر روغن هايي که رقيق مي شوند و با ماساژ استفاده مي گردند بي خطر، کم هزينه و قابل دسترس هستند. همچنين شواهدی حاکي از آن است که استفاده داخلي از روغنهاي معطر نیز تاثيرات بسزايي مي تواند داشته باشد اما براي ورود اين شواهد به رشته پرستاري نياز به تحقيقات بيشتري است (79).
درد تجربه حسی و روحی ناخوشایندی است که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت مرتبط است و همچون شمشیر دو لبه ای است که از یک سو با وجود آن از وجود عوامل محرک بیش از آسیب رسانی به بافت و وجود بیماری آگاه می شویم و از سوی دیگر، متاسفانه ترس از درد موجب تاخیر شروع درمان می شود (80).
یکی از مشکلات عمده بیماران پس از جراحی، تحمل درد بعد از عمل جراحی است که علاوه بر ایجاد ترس در بیماران برای رضایت به جراحی، تاثیر نامطلوب روحی و روانی در بیماران ایجاد می کند (81). مانند هر عمل جراحی دیگر پس از کوله سیستکتومی، یکی از مشکلات بیمار، بروز درد است و روش معمول تسکین آن، تجویز مخدرهایی مثل مپریدین و پتیدین است. برآورد اطلاعات از نیاز بیماران به ضد دردها نشان می دهد که 40 درصد آنها پس از جراحی از درد بسیار شدید رنج می بردند (80). مسلم است که تجویز دارو همیشه راه چاره اصلی کنترل درد نبوده و مصرف آنها زیان های فراوان جسمی و روانی و نیز اعتیاد به دارو و صرف هزینه زیاد را برای تهیه این داروها در پی خواهد داشت (80). در مقابل مطالعات اخیر نشان داده که مردم به استفاده از درمان های تکمیلی علاقه فراوان دارند. از جمله روش های تسکین غیر دارویی می توان از گرما و سرما درمانی، هیپنوتیزم، موسیقی درمانی و رایحه درمانی را نام برد. از رایحه درمانی برای تسکین درد، اضطراب، افسردگی، بی خوابی، خستگی، آسم و حتی ایجاد اعتماد به نفس، موفقیت و خلاقیت استفاده می شود (80). روغن های مورد استفاده در رایحه درمانی از بخش های مختلف گیاهان تهیه می شود. این مواد پس از استشمام به صورت پیام الکتروشیمیایی از راه عصب بویایی به مرکز لیمبیک در مغز رفته و باعث تحریک و آزاد شدن مواد تحریک کننده هیپوتالاموس می شوند (80).
تعریف جراحی عمومی
جراحی تغییر عمدی در ساختمان های آناتومیکی بدن به منظور ایجاد راحتی، تسکین و یا رفع فرایندهای پاتولوژیک و ترمیم آسیب های تروماتیک است. جراحی یک استرس است که باعث واکنش های فیزیولوژیک (آندوکرین) و استرس روانی (ترس و اضطراب ) می شود. هر سال ده ها میلیون بیمار در جهان تحت عمل جراحی قرار می گیرند. درد و اضطراب شايعترين اثرات سوء را در مرحله بعد ازجراحي دارند. داروهاي ضد درد روتين (اپيوييد و بنزوديازپين ها) مي توانند باعث اختلال در روند بهبودي بيمار به علت اثرات آرامبخشي و تهوع آور شوند (82).
جراحی یک روش درمانی معمول در بسیاری از بیمارستان ها می باشد که موجب درد و اضطراب بیماران می شود. اضطراب عبارتست از یک احساس ناخوشایند ذهنی بیم، ناراحتی، تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند علامت ذهنی مثل احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد و بیقراري همراه است (83).
وظیفه تیم پزشکی و بخصوص پرستاران این است که در جهت تسکین درد و اضطراب انها تلاش نمایند. عمل جراحی یک خطر مهم و بالقوه است که سلامت بیمار را به مخاطره می اندازد و می تواند واکنش های روانی مثل اضطراب و واکنش های جسمانی مثل تغییراتی در اعمال فیزیولوژیک بدن مثل افزایش فشار خون و افزایش تعداد نبض را ایجاد نماید. تنها در ایالت متحده آمریکا هر سال 23 میلیون بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرند و اکثر آنها اضطراب قبل از عمل را تجربه می کنند. اضطراب و درد تاثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد کاری و روابط بین فردی می گذارد و باعث کاهش کیفیت زندگی، مشکلات جسمی، اختلالات عملکرد و ناتوانی ( 4برابر بیشتر از کسانی که اضطراب ندارند)، بیکاري وبیماري هاي مزمن می گردد. اضطراب همانند درد تاثیر منفی روی بهبودی و ترمیم بافتی دارد و به علاوه صرف انرژی روحی و جسمانی بسیار زیادی در طی اضطراب و درد می تواند منجر به خستگی بیمار شده و منجر به بروز یکسری فعالیت های بیوشیمیای در بدن شده که موجب تحریک سیستم اتونومیک، تنش عضلانی و افزایش تولید کورتیکواستروییدها می شود. حفظ این انرژی برای بهبودی و ترمیم بافتی لازم و ضروری است و ارایه راهکارهایی به منظور علایم جسمانی و روحی آن، کاربرد روش های درمانی غیردارویی همانند رایحه درمانی، ماساژ درمانی، روغن درمانی و موزیک درمانی را در مراقبت های پرستاری توجیه می کند (83).
بيماري كه وارد بيمارستان مي شود به ميزان خفيف، متوسط و يا شديد مي تواند مضطرب شود كه با شناخت و تعيين سطح اضطراب مي توان جهت اجراي مراقبت هاي طبي و پرستاري وی برنامه ريزي كرد. يونياما و دركوروترومبك می نویسند: شصت درصد بيماران که نیاز به عمل جراحی دارند درباره جراحي و بي هوشي مضطربند. اضطراب يك حالت ناخوشايند تشويش يا فشار است كه بواسطه ترس از بيماري، بستري شدن، بيهوشي ياجراحي در بيمار ايجاد مي شود. اگر اضطراب ناشناخته بماند، اضطراب طولاني موجب استرس مي شود كه پيامدهاي مضر براي بيمار به تأخير افتادن بهبودي را به همراه دارد. اضطراب قبل از عمل سيستم هاي