پایان نامه تحليل عددي سه بعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني ها

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحليل عددي سه ­بعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني­ هاي مهم پرديس دانشگاه ياسوج

تکه هایی از متن :

  • محدوديت­هاي اجرايي

از محدوديت­هاي اجرايي در اتخاذ روش­هاي اصلاح هندسي، مسأله استقرار باطله­ها و وجود فضاي كار را مي­توان ذكر نمود. در لغزش­هاي بزرگ مسأله استقرار مصالح حاصل از باربرداري به ويژه در مناطقي كه فضاي كافي در نزديكي محل لغزش براي استقرار باطله­ها وجود نداشته باشد، مي­تواند در انتخاب روش باربرداري محدوديت ايجاد نمايد. همچنين وجود فضاي مناسب براي اجراي عمليات بايستي در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در لغزش­هاي اتفاق افتاده در شيب­هاي مصنوعي كنار جاده­هاي كوهستاني، معمولاً فضاي كافي براي استقرار خاكريز پنجه­اي وجود ندارد، يا قرار گرفتن رأس لغزش در نزديكي سازه­ها، مانعي براي انتخاب روش باربرداري محسوب مي­گردد. در شيب­هاي طبيعي محدوديت فضاي انتخاب بين خاكريز يا باربرداري مسأله مهم را تشكيل نمي­دهد و معمولاً تركيبي از آنها انتخاب مي­گردد. مسأله ديگر در محدوديت­هاي اجرايي اين است كه در اغلب لغزش­ها باربرداري بايستي از رأس شروع شده و به سمت پايين بيايد كه خود در صورت نبودن جاده دسترسي به قسمت­هاي بالايي، افزايش هزينه­ی عمليات را به دنبال خواهد داشت.

 

  • مسائل اقتصادی

مسائل اقتصادي هم در مقايسه روش­هاي اصلاح هندسي با روش­هاي ديگر و هم در بين شيوه­هاي مختلف اصلاح هندسي، بايد در نظر گرفته شوند. بطور مثال روش باربرداري در رأس براي لغزش­هاي داراي حجم 20000 تا 2000000 يارد مكعب (حدوود 000/15 تا 000/005/1 متر مكعب ) اقتصادي هستند. اما براي لغزش­هاي بزرگ­تر ممكن است توجيه اقتصادي نداشته باشند و به جاي آن بتوان از روش تراس­بندي به ميزان پايداري لازم رسيد]22[. همچنين عدم وجود منابع قرضه در نزديك محل لغزش مي­تواند منجر به غير اقتصادي شدن گزينه­هاي خاكريزي در پنجه يا جايگزيني مصالح ناپايدار گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحليل عددي سه ­بعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني­ هاي مهم پرديس دانشگاه ياسوج