پایان نامه :بررسی بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

4-5-2- زير سازه و قسمت هاي اصلي پل

  • تكيه گاه ها

در پايه هاي مياني، پايه ها به صورت گيردار به دال عرشه متصل شده اند. اين در حالي است كه در كوله ها، عرشه توسط نئوپرن بر روي تير كوله قرار گرفته است. در جهت طولي هيچ گونه قيدي براي جلوگيري از حركت عرشه تعبيه نشده است. اما درجهت عرضي كليد هاي برشي براي ممانعت از فروافتادن عرشه تعبيه شده اند. با اين وجود رفتار عرشه بر روي كوله ها در برابر زلزله در هر دو جهت مفصلي مي باشد.

  • كوله ها

کوله ها برحسب نوع سازه به دو دسته کوله باز و کوله بسته تقسیم بندی می گردند در کوله های باز، یک خاکریزی در جلوی کوله جهت خنثی نمودن فشار خاک پشت کوله تعبیه می گردد ولی در کوله های بسته، فشار خاک پشت کوله توسط دیوار طویلی تحمل می شود. در پل مورد مطالعه كوله از نوع باز مي باشد كه داراي يك تير عميق و شش ستون در زير آن مي باشد كه بار عرشه توسط نئوپرن ها به تير عميق و سپس توسط پايه ها به خاك زير پي منتقل مي شوند. ستون ها مربع و  اندازه هر بعد آن 45/0 متر مي باشد .

 

  • پايه هاي مياني

پل رسالت – حقاني داراي سه رديف پايه مياني در هر مسير عبور مي باشد. كه هر مسير داراي 3 پايه به طول متغير 2/2 متر و عرض متغير 8/0 متر تا 25/0 متر مي باشند. ارتفاع اين پايه ها تقريباً 5/5  مي باشد اتصال پايه هاي مياني به عرشه از نوع اتصال گيردار مي باشد. اگر چه ستونها باید برای بارهای قائم طرح شوند اما به طور معمول، بار حاکم بر طراحی ستون ها، بارهای افقی زلزله می­باشد. مقطع ستون به صورت غير منشوري مي باشد که در شکل 4-9 این طالاعات موجود می باشد.

  • فنداسيون

فنداسيون كوله ها و پايه ها از نوع پي نواري مي باشد كه در ترازهاي متفاوت قرار دارد. با توجه به بررسی های انجام شده ضخامت فنداسیون 4/1 متر اندازه گیری شده و مقاومت فشاری حداکثر نمونه استوانه ای 350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مي باشد. ضخامت لایه دستی در حدود 1 متر بر روي فنداسيون می باشد و قسمت اعظم خاک از نوع شن رس دار می باشد.

  • درز انبساط

درزهاي انبساط از آسيب پذيرترين محلهاي ممكن در عرشه پلها به شمار مي روند. با توجه به ترك خوردن آسفالت در محل اتصال عرشه به كوله مشخص گرديد كه درز انبساط تنها در ابتدا و انتهاي پل بر روي كوله ها قرار دارد با گشودگي حدود 5 سانتي متر.

  • روكش عرشه

با توجه به مشاهدات انجام گرفته مشخص گرديد كه روكش عرشه از بتن آسفالتي با ضخامت  حدوداً 7 سانتیمتر مي باشد.

  • تكيه گاه الاستومر

بر روي تير كوله و در راستاي هرستون کوله يك بالشتک بتنی قرار گرفته است. كه از نوع ساده و مربع با ابعاد 45/0 متر مي باشند.

  • اتصالات

نوع اتصالات به کار رفته در پل از نوع پیچی می باشد که تنها در نرده های کناری پل و سیستم زهکش استفاده شده است.

  • نرده ها، پياده رو ها و جداول

جهت تامين ايمني در پل سه ردیف نرده استفاده شده، يك رديف نرده كه بر روي بلوك بتني نصب شده است  که مرز بین خطوط سواره و پياده را مشخص می کند، در لبه خارجی پل نرده دیگری جهت حفاظت عابرین در برابر سقوط احتمالی از کناره پل وجود دارد و بلوک های بتنی دیگری در سمت مخالف در لبه قرار دارد. عرض پیاده رو 4/1 متر و مصالح استفاده شده در کف آن از نوع بلوك هاي بتني پيش ساخته مي باشد. عرض بلوك هاي بتني خطوط كناري 5/0 متر    مي باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92