پایان نامه با موضوع مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

3-1 مقدمه

توسعه و ساخت شبکه های عصبی مصنوعی حدوداً 50 سال پیش آغاز شد و انگیزه آن نیز درک مغز انسان و شبیه سازی عملکرد آن بود. در این اواخر، بدلیل ساخت و توسعه الگوریتم های پیچیده تر  و ظهور ابزار محاسباتی قویتر، این مقوله حیاتی دوباره را تجربه کرده است. تحقیقات وسیعی در خصوص قابلیت های بالقوه شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری محاسباتی که نگاشتی از یک محیط ورودی چند متغیره به محیط دیگر را دریافت و محاسبه کرده و نمایش می دهد، انجام شده است. از نقطه نظر ریاضیاتی، شبکه عصبی مصنوعی اغلب به عنوان یک تقریبـزن جهانی دیده می شود. قابلیت شناسایی یک رابطه از الگوهای داده شده امکان حل مسئله های بسیار عظیم و پیچیده از قبیل تشخیص الگو، مدل سازی غیر خطی، طبقه بندی، تجمیع، و کنترل را برای شبکه عصبی مصنوعی ممکن می سازد. علیرغم اینکه ایده شبکه های عصبی مصنوعی توسط مک کالچ و پیت ارائه شد، توسعه تکنیک های شبکه عصبی مصنوعی در دو دهه اخیر به خاطر تلاشهای هاپفیلد در زمینه شبکه های عصبی خود تطبیق تکرار شدنی، رنسانسی را تجربه کرده است. از زمانیکه رومل هارت و همکارانش  یک چهارچوب نظری ریاضیاتی دقیق پس انتشار1 را برای شبکه های عصبی کشف کردند، رشد

بسیارعظیمی در میزان علاقه به این مکانیزم محاسباتی اتفاق افتاده است. متعاقباً، شبکه های عصبی مصنوعی درحوزه های متنوعی از جمله نوروفیزیولوژی، فیزیک، مهندسی زیست پزشکی، مهندسی الکترونیک، علوم کامپیوتر، صوت شناسی، فرمانشناسی، علم رباتیک، پردازش تصویر، حسابداری و دیگر زمینه ها کاربردهای متعددی پیدا کرده است. [13]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92