پایان نامه با موضوع مخازن روزمینی فولادی استوانه ای

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

   اهداف تحقیق

  • تشخیص میزان تأثیر پارامترهای ساخت مانند ضخامت دیواره مخزن یا جنس فولاد مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی در غالب تأثیرات این پارامترها بر میزان تنش های حلقوی و محوری دیواره مخزن، میزان حداکثر بلندشدگی کف مخازن (Uplift) و میزان حداکثر ارتفاع امواج ایجاد شده در سطح سیال در مخازن مهار شده و مهار نشده.

میزان تنش های حلقوی و محوری ایجاد شده در دیواره مخازن فولادی از پارامترهای بسیار مهم در رفتار سالم مخزن در طول عمر کاری خود است. با افزایش تنش های حلقوی در دیواره مخازن و خصوصا در قسمت های پایینی دیواره شاهد به وجود آمدن کمانش پافیلی خواهیم بود، همچنین با افزایش بیش از حد تنش های محوری دیواره مخازن دچار کمانش الماسی میگردد. لذا کنترل این تنش در حد مجاز باید مد نظر قرار بگیرد. همچنین در مورد میزان بلند شدگی کف مخزن باید خاطر نشان کرد که این معیار در صحت رفتار مخزن بسیار موثر است زیرا با افزایش این معیار از یک مقدار مشخصی می تواند به لوله ها و تجهیزات اتصال آسیب رسانده و حتی موجبات فروپاشی مخزن را فراهم نماید. در مورد میزان ارتفاع امواج سطحی باید به این نکته اشاره کرد که اگر از یک مقدار خاص و محدود بیشتر باشد می تواند موجب سر ریز مخزن گشته و در صورتی که سیال مورد استفاده سمی و یا اشتعال زا باشد می تواند بسیار خطرناک باشد همچنین ارتفاع زیاد امواج سطحی می تواند به سیستم سقف و تجهیزات فوقانی مخازن نیز آسیب برساند.

  • تشخیص تفاوت های موجود در رفتار مخازن در حالات پر ، نیمه پر و خالی.

باید به این نکته اشاره کرد که یک مخزن همواره مملو از سیال نیست و باید پایداری خود را در حالت خالی و یا نیمه پر نیز حفظ نماید. برای این منظور این فاکتور را به عنوان یکی از اهداف مورد بررسی قرار خواهیم  داد.

  • تشخیص تفاوت های بین رفتار مخازن با نسبتهای عرض به ارتفاع مختلف.

در صنایع مختلف از مخازن با حجم متفاوت و حتی با تناسب شکلی مختلف استفاده می گردد باید بررسی شود تا مشخص شود آیا مخازن در نسبت های مختلف ارتفاع به عرض دارای رفتار یکسان هستند یا خیر. این نکته از آن لحاظ دارای اهمیت است که عمده تحقیقات بر روی مخازن عریض بوده است و باید به یک نتیجه گیری برسیم که آیا نتایج آن تحقیقات برای مخازن بلند هم قابل استفاده است یانه؟.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن