پایان نامه با موضوع شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

نتیجه گیری

نتایجی را که از مدلسازی عددی در این تحقیق به دست آمده را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • بررسی نمودار عمق چاله در برابر زمان در ضربات متوالی نشان می­دهد که در ضربات بالاتر، اضافه عمق چاله ایجاد شده در اثر ضربه و زمان برخورد کوبه به سطح خاک کمتر می­شود. این موضوع به سبب سخت شدگی خاک در ضربات متوالی است.
  • در انرژی ثابت، استفاده از وزنه سنگین­تر و ارتفاع سقوط کمتر باعث افزایش عمق چاله ایجاد شده و در نتیجه باعث کارایی بهتر عملیات تراکم خواهد شد.
  • با افزایش وزن کوبه در ارتفاع سقوط ثابت، عمق چاله ایجاد شده در اثر ضربه بیشتر خواهد بود که می­توان علت آن را افزایش ممنتوم دانست. همچنین با افزایش ارتفاع سقوط با وزن کوبه ثابت، عمق چاله ایجاد شده در اثر عملیات افزایش می­یابد که این افزایش به دلیل افزایش انرژی جنبشی می­باشد.
  • با افزایش تعداد ضربات، تغییرات تغییر شکل قائم زیر کوبه (عمق چاله) سیر نزولی دارد که نشاندهنده افزایش تراکم نسبی و کارایی عملیات تراکم دینامیکی می­باشد.
  • با بررسی نمودار تغییر شکل افقی در عمق پس از هر ضربه تعداد ضربه­ای که منجر به ایجاد حداکثر تغییر شکل افقی در عمق مورد نظر می­شود به عنوان تعداد ضربه بهینه انتخاب می­شود.
  • با در نظر گرفتن افزایش چگالی 5% برای طراحی شبکه کوبش، عرض این شبکه در مدلسازی برابر 14 متر در نظر گرفته شده، که با عرض 13 متری شبکه کوبش در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی­سازی محلاتی بوشهر، تطابق قابل قبولی دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92