پایان نامه با موضوع: روش المان محدود

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-1- کلیات

امروزه ساخت و احداث سدها به منظور جمع‌آوري و نگهداري آب رودخانه‌ها براي مصارف آشاميدن، آبياري، توليد برق، جلوگيری از سيلاب، ماهي‌گيري و …. امري اجتناب ناپذير است. با اين وجود سدها، سازه‌هاي عظيمي هستند كه خطرات بالقوه‌اي را براي جامعه پايين‌دست خود به همراه دارند و شکست آن‌ها می‌‌تواند فاجعه آميز باشد. در واقع موضوع ايمني سدها به دليل مسايل اجتماعي و اقتصادي در دهه‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين امر به دليل بالا رفتن سن سدهای ساخته شده و همچنين ظاهر شدن خرابي در سدهايي كه در ابتدا و اواسط قرن بيستم ساخته شده‌اند، توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است.

از تعداد سدهايي كه در طول تاريخ خرابي‌هايي به بار آورده‌اند اطلاع دقيقي در دست نيست. با اين وجود، گزارش های متعددی از آسيب‌های وارده بر سدها در حين زلزله‌های به وقوع پيوسته گزارش شده است. البته خطر حاصل از خرابي سدها تنها به ارتفاع سد بستگي ندارد و حجم آب ذخيره شده در پشت سد و شكل دره نيز، در خرابي آن موثر هستند.

در طی ساليان متمادی که بشر اقدام به ساخت سدها کرده است همواره با توجه به اطلاعات در دسترس و نيز امکانات موجود، فرضياتی را اتخاذ نموده و مدل‌هايی را برای تعريف رفتار سدها، مصالح ساخت و نيروهای اعمالی توسعه داده است که با توجه به پيشرفت‌های حاصله بسياری از اين فرضيات اعتبار خود را از دست داده‌اند. علاوه بر آن با توسعه نرم‌افزارهای پيشرفته‌، تدقيق مدل‌های رفتاری مصالح بر پايه نتايج آزمايشگاهی‌، مطالعه پاسخ‌های سدهای موجود در حين زلزله‌های رخ داده، شناخت دقيق‌تر ماهيت زلزله‌های اعمالی و نيز افزايش سرعت رايانه‌ها امکان انجام مطالعه و آناليزهای ديناميکی غير خطی سه بعدی دقيق‌تر بر روی رفتار سدها فراهم شده است.

یکی از فرضیاتی که جهت ساده سازی آنالیزهای دینامیکی سد‌های موجود صورت می‌گیرد یکنواخت بودن فونداسیون به لحاظ پارامترهای فیزیکی همچون مدول الاستیسیته و میرایی است. این در حالی است که در عمل ممکن است در نواحی مختلف محدوده پی سد شرایط زمین شناسی متفاوتی حاکم بوده و گزارش‌های زمین شناسی و مکانیک سنگ پی سد را به صورت غیریکنواخت ترسیم کنند. درچنین شرایطی عموماً یا در حالتی محافظه‌کارانه پارامترهای ضعیف‌ترین ناحیه به عنوان پارامترهای پی یکنواخت در آنالیز دینامیکی سد وارد می‌شوند و یا تحت شرایطی پارامترهای حاصل از میانگین‌گیری وزنی ناحیه‌ها به عنوان پارامترهای پی یکنواخت به عنوان ورودی‌های مدل تعریف می‌شوند.

همان طور که اشاره شد امروزه با پیشرفت تکنولوژِی و با استفاده از روش‌های عددی امکان مدل‌ کردن شرایط پیچیده فیزیکی فراهم است. لذا با به کار گیری نرم‌افزارهایی که جهت مدل‌سازی المان محدود ارائه شده‌اند می‌توان بررسی کرد اعمال فرض غیریکنواخت بودن پی نسبت به حالت یکنواخت تا چه میزان در پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی تاثیرگذار است.

در این تحقیق رفتار لرزه ای یک سد بتنی وزنی به ارتفاع 110 متر تحت اثر غیریکنواخت بودن فونداسیون مورد تحقیق قرار گرفته است. سد بتنی وزنی بررسی شده در این تحقیق ارتفاعی معادل 110 متر دارد. شیب بالادست و پایین‌دست این سد به ترتیب 1 به 1/0 و 1 به 85/0 (قائم به افقی) است. به این منظور با استفاده از نرم‌افزار Abaqus یک مدل المان محدود از سیستم سد، دریاچه و فونداسیون ایجاد شده است. به کمک این مدل پاسخ سد با لحاظ کردن اندرکنش سد، فونداسیون و دریاچه تحت اثر زلزله‌ای با شتاب حداکثر  g 8/0 محاسبه شده است. به منظور بررسی تاثیر غیریکنواخت بودن فونداسیون سد در پاسخ به دست آمده، رفتار این سد تحت شرایط مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی متفاوت برای فونداسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در همگی تحلیل‌ها رفتار مصالح سد و فونداسیون در محدوده خطی در نظر گرفته شده است.

نتایج آنالیزها نشان می‌دهد در فونداسیون‌های غیریکنواخت الگوی توزیع تنش در بدنه سد به طور کلی با حالت یکنواخت متفاوت است. به علاوه فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون تاثیر قابل ملاحظه‌ای در تنش‌های به وجود آمده در بدنه سد خواهد داشت. این در حالی است که در حالت غیریکنواخت تغییرمکان‌ها نسبت به حالت یکنواخت افزایش محسوسی نمی‌یابند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92