پایان نامه با موضوع :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

3-5- روشهاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت

بسياري از سيستمهاي زنده و غير زنده طبيعي، نسبت به سيستمهاي ساخت دست بشر از لحاظ كارايي برتري دارند. اين امر محققان را بر آن داشته كه سيستمهاي طبيعي را به عنوان الگوي طراحي سيستمهاي مهندسي مورد توجه قرار دهند. اين گونه تلاشها به ايجاد مجموعه روشهاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت منجر شده است و به دو زير مجموعه اصلي تقسيم مي شوند، كه عبارتند از: (الف) روشهاي مبتني بر طبيعت جاندار (ب) روشهاي الهام گرفته از طبيعت بي جان.

روشهاي مبتني بر طبيعت جاندار، از فرايند تكامل جانداران در طبيعت ايده گرفته است. در اين فرايند، ويژگيهاي جانداران بهبود مي يابد تا بهتر بتوانند با محيط سازگار شوند و در رقابت با جانداران ديگر براي دستيابي به منابع محدود طبيعت پيروز گردند. دو گروه عمده اين زير مجموعه، الگوريتم هاي وراثتي و تكاملي مي باشند.

روشهاي الهام گرفته از طبيعت بي جان، در فرايند هاي فيزيكي موجود در طبيعت ريشه دارند. تعداد اين روشها بسيار كم است. از روشهاي اين زير مجموعه شبيه سازي باز پخت فلزات مي باشد. از روشهاي ديگر اين زير مجموعه، روش مبتني بر فرايند آشوب است.

بر اساس طبقه بندي كلي روشهاي بهينه سازي، روشهاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت را بايد وابسته به گروه روشهاي مستقيم دانست.

توجه به اين نكته ضروري است كه روشهاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت، برتري مهمي بر روشهاي جستجوي تصادفي دارند. روشهاي جستجوي تصادفي تنها از استراتژي جستجوي كلي برخودارند، در حاليكه روشهاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت بطور همزمان هر دو استراتژي كلي و محلي را به اجرا مي گذارند. در ادامه جهت آشنايي بيشتر با الگوريتم­هاي بهينه­يابي الهام گرفته از طبيعت به توضيح مختصري از الگوريتم  نمونه­هاي از اين روش­ها پرداخته مي­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92