پایان نامه با موضوع تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود 

تکه هایی از متن :

2-3- تعریف خرابی و شکست:

حداکثر تنشی را که نمونه می­تواند تحمل کند بعنوان تعریف”خرابی و شکست” پذیرفته­ایم. تعریف­های متعدد دیگری از خرابی و شکست در ادبیات مربوط به سنگ یافت می­شود. لیکن ما معتقدیم که تعریف پذیرفته شده باید همیشه بستگی به کاربردی داشته باشد که برای معیار خرابی، مورد نظر است.لذا،در طراحی شالوده­های ماشین آلات یا ساختمان­ها که نمی­توانند تغییر مکان­های جزئی را تحمل نمایند،تعریف مناسب از خرابی می­تواند حدی از تنش باشد که در آن انحراف قابل ملاحظه­ای از مرحله خطی تنش-کرنش اتفاق می­افتد.در مهندسی سازه­های زیر زمینی که تغییر شکل در سنگ می­تواند ایجاد شود لیکن از فروپاشی سازه باید اجتناب گردد، حداکثر تنش قابل تحمل برای نمونه به نظر می­رسد تعریف مناسب­تری از خرابی با افزایش فشار جانبی سنگ را از مرحله انتقال از شکنندگی به خمیری می­رساند،و این مرحله حدی از فشار جانبی است که رفتار سنگ از نوع شکننده به خمیری کامل انتقال می­یابد.بایرلی فشار انتقال از شکنندگی به خمیری را حدی از فشاری جانبی تعریف کرده است که در آن تنش مورد نیاز برای تشکیل صفحه شکست وخرابی در نمونه سنگ برابر با تنشی است که موجب لغزش روی آن صفخه می­شود.

همانطور که اشاره شد خرابی شکننده که در سنگ­ها تحت شرایط آزمایشگاهی یا شرایط صحرایی رخ می­دهد،اغلب طبیعتی ناگهانی، انفجار گونه و غیر کنترل شده دارد.در سایر موارد،از قبیل پایه­های معدنی،سنگ ممکن است بعد از ظرفیت باربری نهایی خود،در حالت کنترل شده بشکند و تغییر شکل دهد و در مقدار بار کمتری به تعادل برسد.در حالت اول،شکست انفجار گونه در تنش نهایی رخ می­دهد،و قسمت بعد از منحنی تنش-کرنش ثبت نخواهد شد.در حالت دوم،خرابی تدریجی سنگ قابل مشاهده بوده،و قسمت بعد از اوج منحنی تنش –کرنش ثبت خواهد شد]12[.

وقتي كه حفره اي زير زميني در توده سنگي احداث مي شود، وضعیت تنش هايي كه قبل از حفاري در سنگ وجود داشته اند بهم مي خورد، و تنش هاي جديد در مجاورت و جدار حفره ايجاد مي گردد. نمايش اين حوزه جديد تنش كمك زيادي به عمليات طراحي تونل مي كند.

رفتار­های تنش کرنشی مختلف سنگ بسته به تنش­های جانبی فرق می­کند. در ابتدا­یی ترین شکل گسیختگی که نمونه سنگ فقط تحت تاثیر تنش محوری قرار دارد، نمونه سنگ به صورت الاستیک و ناگهانی همراه با ترک های طولی نامنظم گسیخته می­شود. اگر مقداری تنش جانبی ملایم به نمونه وارد شود ترک­های طولی جای خود را به یک صفحه گسیختگی مشخص می­دهد. این صفحه مطابق شکل مایل بوده و زاویه کمتر از 45 درجه با تنش اصلی  دارد.این صفحه دارای تغییر مکان­های برشی بوده و به عنوان گسیختگی برشی شناخته می­شود. در بعضی موارد ممکن است دو صفحه برشی با زوایای متقارن نسبت به محور تنش اصلی داشته باشیم، البته این حالت بیشتر هنگامی اتفاق می­افتد که دو انتهای نمونه به خوبی در مقابل چرخش گیردار شده باشند. اگر تنش جانبی باز هم اضافه شود آنگاه سنگ کاملاُچکش خوار می­گردد.شبکه­ای از ترک­های ریز برشی همراه تغییر شکل­های پلاستیک ظاهر می­گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل دو بعدی تنش-کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود 

Author: 92