پایان نامه با موضوع تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-6-2 روشهاي آناليز حدي

اين روش نسبتاً جديد بوده و بر طبق آن هر سطحي را به عنوان سطح لغزش براي آناليز پايداري نمي توان انتخاب نمود.

2-6-3 روشهاي عددي

اين روش ها عمدتاً بر مبناي استفاده از روش اجزا محدود بوده و از دقت بالاتري برخوردار هستند.براي تعيين پايداري شيب دامنه هاي يك سد خاكي دو روش 1 و 3 بسيار متداول است . روش اجزاء محدود براي توزيع تنش ها و كرنش هاي درون خاكريز و پي آن مي باشد. اين تنش ها و كرنش ها سيماي كاملي از رفتار سد را ارائه مي دهند و امكان محاسبه ضريب ايمني را از طريق مقايسه مقاومت برشي روي سطحي كه آسيب پذيرترين سطح مي تواند روي آن به حركت درآيد ، فراهم مي كند.

به هر حال طي چند دهه گذشته توسعه روش اجزاء محدود همراه با توانايي هاي روزافزون رايانه هاي قوي ، طراحان سدهاي خاكي را قادر ساخته است تا تنش ها و كرنش ها را با فرضيات واقعي و بطور دقيق تحليل نمايند. در واقع دقت نتايج فقط منوط به قابليت اتماد به داده هاي ورودي مربوط به خصوصيات خاك مي باشند[5].

2-7 عوامل ناپايدار كننده بدنه سد در حالات مختلف بارگذاري

در حین ساخت سد عواملی چون میزان تنش در بدنه ، درصد رطوبت ، وضع زهکشی و مدت زمان ساخت متغیر است و این عوامل خصوصیات خاک را در بدنه و در پی سد تغییر می دهند. چرا که مقدار تنش اعمال شده به پی و بدنه در مقایسه با مراحل ساخت حداکثر و زمان لازم برای تحکیم تحت این میزان بار حداقل است. لذا از جمله مراحلی که باید در پایداری سد کنترل شود ، بلافاصله پس از پایان ساخت است.

بعد از آبگیری مخزن و گذشت زمان طولانی و پر شدن دریاچه ، تراوش آب در داخل بدنه سد به حالت پایدار می رسد و نیروی تراوش از سمت بالادست به سمت پایین دست عمل می کند. این نیرو برای شیروانی پایین دست عامل ناپایدار کننده ای است.

هرگاه تراز آب دریاچه سدهای خاکی با سرعت حداقل 15 سانتیمتر یا بیشتر در شبانه روز (24 ساعت) افت کند ، سد ممکن است دچار پدیده تخلیه سریع شود. آنچه که این حالت را برای پایداری شیروانی بالادست سد بحرانی می کند عمدتا دو نیرو است. اول کاهش نیروی پایداری فشار هیدرواستاتیک آب دریاچه که با افت سطح آب در دریاچه همراه است و دوم نیروی تراوش عمل کننده در جهت ناپایداری شیروانی بالادست است. در سدهای بلند ، شرایط آنالیز سد در حالت مخزن نیمه پر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

در سدهای بلند در شرایط افت سریع مخزن که تراز آب در و  حالت پر در نظر گرفته می شود. مناطق بالای خط آزاد آب  (زه آب) در محاسبات به صورت مرطوب و مناطق پایین این خط برای محاسبات رانش و مقاومت بصورت غوطه ور در نظر گرفته می شود.[6]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92