پایان نامه با موضوع بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده

با توجه به جدید بودن کامپوزیت های FRP و کاربرد آن در مقوله مقاوم سازی ستون های ناکارآمد، تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. از جمله زمینه های پیشنهادی جهت پژوهش های آینده به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • مدل سازی کاربرد پوشش های CFRP برای مقاطع غیر دایره ای.
  • مدل سازی و بررسی کامل رفتار اپوکسی به منظور اتصال ورق ها به هم و نیز اتصال ورق به بتن.
  • بررسی پایه های فلزی تقویت شده با FRP.
  • بررسی عملکرد پوشش های کامپوزیتی در دراز مدت.
  • در نظر گرفتن مؤلفه قائم زمین لرزه در تحلیل ها.
  • بررسی رفتار لرزه ای ستون ها در شرایط آزمایشگاهی.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92