پایان نامه با موضوع بررسی رفتار سیستم¬های مختلف سازه¬ای تحت اثر خرابی پیشرونده

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقایسه رفتار سیستم ­های مختلف سازه­ ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

تکه هایی از متن :

2-6  روش­های طراحی

دو روش طراحی دربحث خرابی پیش رونده وجود دارد که عبارتند از روش طراحی مستقیم[1] وروش طراحی غیرمستقیم[2].

در روش های طراحی مستقیم، سازه مورد نظر به طور مشخص دربرابر خرابی پیش رونده طراحی می گردد. طراحی مستقیم، خود به دو نوع طراحی تقسیم می گردد:

 1. روش مسیرهای جایگزین[3] که در این روش سازه باید طوری طراحی گردد که اگرهریک از المان های باربر
  ثقلی اش از بین برود، سازه همچنان پایداری خود راحفظ کند وخرابی به صورت موضعی باقی مانده و  درکل سازه پیش نرود.
 2. روش مقاومت موضعی ویژه[4] که در این روش ساختمان ویابخشی از ساختمان باید دارای مقاومت کافی برای مقابله با یک بار مشخص را داشته باشد. به عبارت دیگر در این روش طراح اعضای بحرانی باربر عمودی ساختمان را در برابر مقدار مشخصی بار غیرعادی مانند انفجارطراحی می کند. این روش به روش طراحی اعضای کلیدی نیز معروف است.

در روش طراحی غیر مستقیم، مقاومت سازه در برابر خرابی پیش رونده به صورت غیر مستقیم تأمین می گردد. در این روش آیین نامه ها پیشنهادهایی برای افزایش درجه نامعینی سازه ارائه می دهند که عبارتند از:

 1. پلان مناسب
 2. سیستم جامع کلاف بندی در سازه
 3. بستن دیوارهای عمود برهم در گوشه های سازه
 4. تیرچه ریزی شطرنجی
 5. پارتیشن های باربر داخلی
 6. رفتار زنجیروار کف ها
 7. استفاده از سیستم های سازه ای با درجه نامعینی بالا
 8. استفاده از مصالح شکل پذیر
 • استفاده از بتن مسلح اضافی برای مقابله در برابر انفجار، درصورتی که طراح بخواهد نیروهای انفجار را نیز درنظر بگیرد.

در آیین نامهUFC از نیروهای احاطه کننده[5] برای حفظ پیوستگی، شکل پذیری وافزایش درجه نامعینی سازه استفاده می گردد. بدین صورت که با استفاده از یک نیروی کششی حداقل به هم پیوستگی سازه تأمین می گردد. این روش همانند روشی می باشد که پس ازتخریب ساختمان رونان پویت در سال 1968 که پیش ­تر به آن اشاره شد، ازآن استفاده می شود و هم اکنون در استاندارد اروپایی وجود دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه رفتار سیستم­ های مختلف سازه ­ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

Author: 92