پایان نامه با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-5- اهداف مشخص تحقيق:

  • هدف اصلی این تحقیق عبارت است از

بررسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر

  • ترتیب سایر اهداف این تحقیق عبارتند از:
  • بررسی تأثیر شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین بر انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
  • بررسی تأثیر تفاوت ارتفاع از سطح دریا در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
  • بررسی تجهیزات و ادوات کاربردی مطابق با شرایط خاص انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
  • بررسی شرایط لازم کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

 1-6- نحوه انجام کار:

روش گردآوری اطلاعات (میدانی- کتابخانه ای وغیره)

با وجود اینکه این تحقیق یک تحقیق کاربردی می باشد و با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه  بااستفاده از نرم افزار است، پاره ای از اطلاعات از سازمان زمين شناسي ونقشه برداري استان لرستان، شرکت آب منطقه ای استان ايلام ،آب نیرو(سد و نيروگاه سيمره)  در دره شهر و كتاب هاي سازه انتقال آب جمع آوری گردیده است.

1-7- سؤالات تحقیق:

  • چگونه انتقال آب ازسرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره باتوجه به شرايط توپوگرافیکي و شیب اراضي مقدور ميباشد؟
  • چگونه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره با توجه به تفاوت ارتفاع از سطح دریا  مقدور مي باشد؟
  • چه تجهیزات و ادواتي را مي توان براي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره تعريف كرد؟
  • چه شرایطي بايستي کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره داشته باشد؟

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92