پایان نامه با موضوع بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-4-2-1-5 آبشستگي در آب زلال [1]و آب حاوي رسوب[2]

آبشستگي در آب زلال در شرايطي اتفاق مي افتد كه مواد بستر در بالادست محدوده آبشستگي در جاي خود ثابت باشند و به آستانه حركت نرسيده باشند. به عبارت ديگر جريان ورودي از بالادست حاوي رسوب نباشد. هنگامي كه سرعت جريان افزايش مي يابد، ميزان آبشستگي آب زلال تا زمان آغاز حركت كلي مصالح بستر افزايش مي يابد. از اين زمان به بعد، تغذيه رسوبات از بالادست آغاز مي­شود. در اين حالت جريان از بالادست حاوي رسوب است.

در جريان­هاي حاوي رسوب عمق آبشستگي حول يك مقدار میانگین (تعادلی) نوسان مي­نمايد. آبشستگي موضعي براي رسوبات يكنواخت در شرايط آب زلال در حالت u/uc<1 و در شرايط حمل رسوب در حالت u/uc>1 رخ می­دهد و مقدار حداكثر عمق آبشستگي زمانی که u/uc=1  باشد اتفاق می­افتد. در اینجا u  سرعت متوسط جريان و uc  سرعت بحراني در آستانه حركت است (کوتیاری[3] و همکاران 1992).  در فصل های بعدی درباره سرعت بحرانی مطالب بیشتری ارائه می­شود.

1-4-3 آستانه لغزش ذرات

کانالی را در نظر بگیرید که بستر آن از مواد رسوبی تشکیل شده است و در آن جریان آب از مقدار خیلی کم بتدریج اضافه شود. در جریان­های کم ذرات بستر هیچگونه حرکتی نداشته و در محل خود ثابت می باشند. با افزایش مقدار دبی جریان، ذرات بستر شروع به حرکت خواهند کرد. این حرکت در ابتدا با لغزش های جزئی آغاز می شود ولی با افزایش دبی جریان بتدریج ذرات به طرف پایین­دست شروع به حرکت خواهند کرد. لحظه­ای که ذرات شروع به حرکت می­کنند اصطلاحاً آستانه حرکت نامیده می شود(شفاعی بجستانی محمود 1373).

1-5 معرفی عمومی فصل­های پایان نامه

در فصل دوم این تحقیق مرور منابع انجام گرفته است، يکي از بخش‏هاي مهم هر تحقيق را مرور منابع تشکیل می­دهد. در اين تحقيق درباره سابقه علمي تحقيقات انجام شده که عمدتا در خارج از کشور، در زمینه طراحی حوضچه آرامش در خروجی لوله­ها انجام شده به صورت مختصر پرداخته شده­است.

در فصل سوم روش انجام کار و فرضیات در نظر گرفته شده برای بررسی آزمایشگاهی حوضچه­های آرامش آورده شده است.

نتايج مرتب و طبقه‏بندي شده، زمينه‏ساز ارائه بحث موفقیت آمیز در هر تحقيق علمي است، در فصل چهارم سعي شده است، با توجه به روش تحقيق ارائه شده در فصل سوم، نتایج به صورت شفاف آورده شود و مقایسات انجام گرفته بصورت مرتب شده توسط جدول و نمودار ارائه شود.

پس از اخذ نتايج، در فصل پنجم نتايج حاصله در قسمت‏هاي مختلف، با توجه به اهداف و فرضيات در نظر گرفته شده، بحث مي‏شود. در ادامه نتايج اين تحقيق با ساير تحقيقات مشابه مقايسه شده. در اين فصل ايده‏ها و نتايج حاصل از تحقيق در مراحل و قسمت‏هاي مختلف مورد بررسي و تفسير قرار مي‏گيرد. همچنين در پايان با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهاداتي در جهت کمک به پژوهش‏هاي آينده ذکر گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

Author: 92