پایان نامه با موضوع بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي روپيلن

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

1-8. پيشينه تحقيق

پژوهشهاي انجام شده در زمينه بهره­گيري از مواد نانو در بتن و مصالح سيماني بسيار محدود بوده است. آنچه مسلم است تحقيقات صورت گرفته عموماً بر استفاده از  nano-Tio2، nano-Fe2o3  و nano-Sio2 (نانوسيليس) متمرکز بوده است. از بين نانو مواد مذکور، نانوسيليس به دليل دارا بودن خواص پوزولاني از جايگاه بهتري برخوردار بوده و عملکرد مناسب­تري از خود نشان داده است. در زمينه استفاده از الياف پلي­پروپيلن در ماتريس­هاي سيماني تحقيقات بيشتري صورت گرفته، اما در زمينه اثربخشي الياف بر خواص مکانيکي و شکل­پذيري، اختلاف نظرهايي وجود دارد. برخي از تحقيقات از افزايش پارامترهاي مکانيکي خبر داده­اند، در حالي که در برخي ديگر اثر الياف بسيار ناچيز دانسته شده است. در هرحال مخالفان، عدم برقراري پيوند مناسب را از جمله عوامل موثر بر عملکرد ضعيف الياف پلي­پروپيلن در ماتريس­هاي سيماني مي­پندارند.

در سالهاي اخير از بتن اليافي در ساخت سازه­ها بسيار استفاده شده است. بين سالهاي 1960 تا 2010 تحقيقات زيادي بر روي بتن اليافي انجام گرفته است. در اکثر اين تحقيقات، پخش تصادفي الياف به عنوان يک روش مناسب جهت افزايش خواص مکانيکي بتن تشخيص داده شدند. بخشي از اين پژوهشها در مورد خود الياف و مقايسه آنها با هم از لحاظ جنس، نوع، شکل، درصد حجمي و عملکرد آنها درشرايط مختلف مي­باشد. قسمت ديگر درباره تاًثير انواع مختلف الياف بر روي خواص مکانيکي بتن و مقايسه آنها با همديگر مي­باشد. عده ديگري نيز تلاش کرده­اند تا کاربردهاي جديدتري براي استفاده از الياف بيابند، بعضي نيز به دنبال ارائه روابطي براي بتن اليافي بودند.عده­اي با اضافه کردن افزودني­هاي سيليسي آزمايشات خود را در پيش گرفتند. کشور ما نيز از اين پژوهش بي­بهره نبوده است به گونه اي که تحقيقات زيادي به صورت پايان­نامه، مقاله و پژوهش­هاي دانشگاهي در داخل و يا عرصه بين المللي ارائه گرديده است. ولي با اين وجود بر روي الياف پليمري و به خصوص پلي­پروپيلن تحقيقات بسيار کمي انجام شده است و با توجه به اينکه کشور ما نفت­خيز   مي­باشد استفاده از اين الياف در مقايسه با ساير اليافها از لحاظ اقتصادي به صرفه مي­باشد. لذا توصيه مي­شود که در اين زمينه تحقيقات بيشتري انجام گيرد تا اين الياف و کاربردهاي آن به پيمانکاران و مشاوران معرفي گردد. در ادامه تحقيقاتي که در زمينه الياف پلي­پروپيلن با و بدون نانو­مواد انجام گرفته است در قالب بخشهاي مختلف ارائه مي­گردد و در پايان نيز راهنماها و آيين نامه هايي که در زمينه بتن اليافي تاکنون در جهان ارائه گرديده است معرفي خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92