پایان نامه با موضوع آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

1-4-1-روش­های محلی

 

به دلیل دقیق بودن روش­های کلی حجم محاسبات آن­ها بالا می­باشد، در نتیجه روش­های محلی که دارای دقت پایین­تر و حجم محاسبات کم­تر هستند بوجود آمدند. این روش­ها از نظر زمانی[1] و مکانی محلی[2] می­باشند. یعنی رفتار در يك زمان و مكان مشخص، به رفتار نقاط نزدیک مجاور و زمان­های نزدیک قبل از آن بستگي دارد. به طور کلی، این روش­ها تقریبی می­باشند. اغلب این روش­ها بر پایه تئوری انتشار امواج و کاربرد اپراتورهای دیفرانسیلی استوارند. برای بدست آوردن نتایج قابل قبول با استفاده از این روش­ها، باید مرز مصنوعی در فاصله دوری از سطح مشترک خاک و سازه انتخاب شود. این موضوع باعث افزایش درجات آزادی و در نتیجه افزایش زمان محاسبات می­شود.

اين روش ها عبارتند از:

  • شرایط مرزی انتقالی[3]
  • المان­های نامحدود[4]
  • لایه­های جاذب[5]

 

1-4-1-1-    شرایط مرزی انتقالی

 

این شرایط از نظر الگوریتمی ساده می­باشند و از نظر هندسی جامع هستند. از این روابط می­توان برای معادلات امواج اسکالر و برداری استفاده کرد. اما باید توجه کنیم که دقت این روش کم می­باشد. شرایط مرزی انتقالی با مرتبه بالا از اواخر سال 1970 ارائه شد. شرایط مرزی انتقالی، معمولاً تقریبی هستند و تنها بخشی از امواجی را که به مرز برخور کرده­اند، جذب می­کنند و این موضوع باعث ایجاد خطا در محاسبات می­شود در روش­هایی مثل المان محدود و روش المان مرزی، با تغییر محل مرز مصنوعی که برروی آن شرایط مرزی انتقالی اعمال شده، و رسیدن به همگرایی مناسب نتایج می­توان محل نهایی مرز را تعیین کرد. این شرایط با اعمال کردن میرایی مصنوعی برای جذب امواج صادر شده، بر روی یک لایه محدود ، تعیین می­شوند.

1-4-1-1-  المان­های نامحدود

 

این روش را بر پایه روش اجزا محدود برای جذب امواج صادر شده به بی­نهایت، توسعه داده شده است. توابع شکل جابجایی در این روش، توابع زوال هستند که نشان دهنده انتشار امواج به بی­نهایت می­باشند. از معایب این روش می­توان به ناپایداری برای المان­های با مرتبه بالا و فرکانس پایین برای جملات با مرتبه پایین اشاره کرد. در المان­های با توابع نزولی، فرض می­شود حوزه با مختصات اصلی تا بی­نهایت ادامه داشته باشد و توابع شکل بصورت متغیرهای نزولی تعریف می­شوند و با حرکت به سمت بی­نهایت، کاهش می­یابند. در حالت مختصات صعودی فرض می­شود که حوزه با مختصات اصلی، محدود است و توابع شکل با اصلاح توابع شکل معمولی به صورتی که با حرکت به سمت بی­نهایت افزایش یابند، بدست می­آیند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

Author: 92