پایان نامه با عنوان ارتكاب جرم در حال خواب

پایان نامه  

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

(گرایش جزا و جرم شناسی)

 عنوان:

ارتكاب جرم در حال خواب 

استاد راهنما:

دكتر فروغی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                                                                                             صفحه  

 

مقدمه: 1

الف-   تشریح و بیان مسئله. 1

ب- پیشینه تحقیق.. 1

ج-اهداف تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 2

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن. 3

گفتار اول-خواب طبیعی.. 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب.. 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی.. 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی.. 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن. 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی.. 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری.. 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده ی آن. 18

بند اول – مفهوم جرم. 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده ی جرم. 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری.. 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری.. 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری.. 26

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب.. 28

 

گفتاراول – اختلالات خواب.. 30

بند اول – کژخوابی ها 30

بند دوم – بد خوابی ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی.. 34

الف – خوابگردی طبیعی.. 34

ب –  خوابگردی مصنوعی.. 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی.. 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD…………………………   41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب.. 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب.. 43

بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب.. 47

گفتار دوم – قصد در خواب.. 51

بند اول – ماهیت قصد. 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب.. 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب.. 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب.. 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی.. 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. 59

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب.. 60

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب.. 61

گفتار سوم- جرایم ارتكابی شخص خواب از حیث ركن قانون جرم. 64

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق.. 67

 

فصل سوم: مسؤولیّت كیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب.. 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب.. 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه. 74

بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب.. 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب.. 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت كیفری.. 81

الف- عوامل موجهه جرم. 83

ب- عوامل رافع مسؤولیّت كیفری.. 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت كیفری.. 87

مبحث دوم– آثار مسؤولیّت كیفری شخص خواب.. 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب.. 91

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كیفری ایران. 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب.. 100

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی.. 101

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی.. 104

بند سوم- جبران زیان منافع ممكن الحصول. 107

نتیجه گیری…………………………….

فهرست منابع و مآخذ……………………..

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :141 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: 92