پایان نامه استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-9- عوامل موثر در انتخاب جنس لوله:

انتخاب مصالح با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد و با توجه به موارد زیر انتخاب می‌شود:

در دسترس بودن (محدودیت تهیه‌ی لوله‌ها و متعلقات از منابع داخلی و مشکلات تهیه از منابع خارجی).

 • مقاومت در برابر نیروهای خارجی و انتخاب بسترسازی یا تکیه گاه مناسب
 • مقاومت در برابر خورندگی داخلی و خارجی و انتخاب پوشش و حفاظتهای مناسب با توجه به میزان خورندگی محیط
 • ضریب زبری مناسب با توجه به نوع لوله و یا پوشش داخلی آن
 • تغییر قطر و ضریب زبری در اثر رسوب‌گذاری
 • آسیب‌پذیری در مقابل ضربه‌های احتمالی
 • مسائل حمل و نقل و احتمال شکستگی
 • تغییرشکل‌پذیری لوله در مقابل نیروهای خارجی هنگام حمل و نصب و اثر آن بر روی پوشش داخلی
 • پیش‌بینی تعمیر و نگهداری
 • عبور از مناطق پرپیچ و خم کوهستانی
 • حساسیت خط لوله در مقابل نشستهای غیرهمگن
 • نصب انشعابات خانگی
 • هزینه‌های خرید، حمل و نصب لوله‌ها
 • فشارهای داخلی لوله

فشارهای دینامیک: در اثر باز و بستن شیر

فشارهای استاتیک: آب داخل لوله

هر چه مجموع فشارهای روی لوله‌ها کمتر باشد آزادی بیشتری برای انتخاب لوله وجود دارد. برای لوله‌های نمایان لوله‌های فولادی و چدن نشکن به واسطه‌ی مقاومت، سختی، شکل‌پذیری، پایداری در مقابل ضربه‌ی قوچ، وجود قطرها و ضخامتهای مختلف و دسترسی به انواع متعلقات آنها بهترین گزینه‌ها هستند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92