پایان نامه ارشد پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

3-1-6  تحليل اجزا محدود سازه هاي بتني به کمک نرم­افزار Abaqus

يک مدل پلاستيسيته بايد شامل سه بخش اساسي زير باشد:

  • يک سطح تسليم اوليه در فضاي تنش که حد تغيير شکل­هاي الاستيک را مشخص مي­کند.
  • يک قانون سخت­شدگي که تغيير سطح تسليم اوليه تحت بارگذاري بيشتر را کنترل مي­کند.
  • يک قانون جريان[1] که رابطه تنش-کرنش پلاستيک نموي را مي­دهد.

در مدلسازي پلاستيسيته بتن علاوه بر سه شرط بالا فرض وضعيت مقاومت نهايي يعني شرط گسيختگي که بالاترين حالت تنش است نيز الزامي مي­باشد.

نرم­افزار آباکوس براي مدلسازي بتن از سه مدل مختلف استفاده مي­کند:

  • مدل بتن ترک­خورده
  • مدل بتن شکننده
  • مدل بتن آسيب ديده پلاستيک

هر سه مدل مذکور، قابليت مدلسازي بتن در همه سازه­ها شامل تير، خرپا، پوسته­ها و اجسام سه­بعدي را دارايند [9].

[1] Flow rule

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

Author: 92