پایان نامه ارشد عمران پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

  • آبرفت پی

حداکثر ضخامت آبرفت پی 35 متر می باشد، که با حرکت به سمت تکیه­گاهها از ضخامت آبرفت کاسته می­شود، به نحوی که با رسیدن به تکیه­گاه­ها، واحد سنگی رخنمون می­یابد. بافت غالب مصالح پی، شن همراه با ماسه و درصدی لای می­باشد، که قطعات قلوه­ سنگ نیز در اعماق مختلف مخصوصاً در مجاورت سنگ و تماس با سنگ بستر وجود دارد. در طبقه بندی به روش یوتیفاید بافت غالب، شن لای دار (GM) همراه با ماسه شناسایی شده است. درصد گذرنده از الک نمره 200 مصالح فوق­الذکر به­طور متوسط 17 درصد است. این مصالح به­طور عمده غیر چسبنده­ای (NPI) بوده و یا دامنه خمیری آنها به 3 درصد محدود می­شود. در بافت آبرفت به مقدار کمتر از بافت شنی ماسه لای­دار همراه با شن وجود دارد که در طبقه­بندی یوتیفاید به صورت ماسه لای­دار (SM) همراه با شن طبقه­بندی می­شود. مصالح ریزدانه گذرنده از الک نمره 200 این مصالح نیز کمتر 17 درصد بوده و غیر خمیری (NPI) و حداکثر دامنه خمیری آن به 3 درصد محدود می­شود. مصالح فوق به­صورت لایه وجود نداشته و در گمانه­های مختلف و در اعماق مختلف جنس مصالح متغیر می­باشند. به عبارت دیگر اطلاعات بدست آمده از گمانه­ها وجود لایه­بندی در آبرفت را نفی می­کند. شکل دانه­ها عموماً گرد گوشه بوده که حاکی از فاصله حمل قابل توجه این مصالح می­باشد. حتی در اعماق زیاد اعداد SPT نظیر 11 و 14 مشاهده شده است. به علت بافت شنی، تعداد زیادی از اعداد به طور کاذب با نشست سر SPT بر روی دانه شن، نتایج بیش از 50 را نشان داده­اند. دانسیته خشک این مصالح که در گمانه­های دستی آزمایش شده است، اعداد کمتر از 7/1 گرم بر سانتی­متر مکعب را به­دست داده است.

به منظور تعیین نفوذپذیری در مقیاس بزرگ، آزمایش پمپاژ بزرگ مقیاس در آبرفت پی و محاسبه نفوذپذیری در جهات متعدد با دبی­های مختلف پمپ و سه روش افت، برگشت و تعادل انجام شد. نتیجه آزمایش نشان می­دهد که حداقل ضریب نفوذپذیری آبرفت ده به توان منفی یک تا ده به توان منفی 2 سانتی­متر بر ثانیه می­باشد. شایان ذکر است که قبل از آزمایش پمپاژ تلاش برای تعیین نفوذپذیری به روش لوفران به علت افت سریع آب در لوله حفار با مشکلات اجرایی مواجه بوده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92