پایان نامه ارشد عمران پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

 3-2-3  طبقه بندی بارهای انفجاری بر اساس مبحث 21 از مقررات ملی ساختمان

انفجارها از نظر موقعیت به دو دسته انفجار خارجی(خارج از سازه)، انفجار داخلی(داخل سازه) تقسیم می شوند. انفجار خارجی به سه دسته انفجار در هوا، انفجاردر سطح زمین و انفجار در داخل زمین تقسیم می گردد. در انفجار هوایی، مواج انفجارمستقیماً به سازه برخورد کرده و نحوه انتشار امواج در هوابه صورت کروی است. اگر انفجار در سطح زمین واقع گردد، انتشار امواج ناشی از نفجار بصورت نیم کره می باشد و علاوه بر انتشار امواج در هوا ،انتشار امواج درزمین(مثل زمین لرزه) یعنی شوک زمین نیزرخ خواهد داد، لیکن اثر آن قابل توجه نیست. در انفجار در داخل زمین، انرژی انفجار به صورت موج فشاری و برشی در زمین منتقل شده و به علت انتشار امواج در زمین، شوک های شدید در زمین را ایجاد می نماید که می تواند، اثرات تخریبی شدیدی بر روی سازه های زیر زمینی داشته باشد. علاوه بر بارهای ناشی از انفجار، اثر ترکش های ناشی از انفجار نیز بعضا در نظر گرفته می شود. انفجارهای داخلی،  بسته به شرایط ساختمان و نحوه تهویه آن به دو دسته محبوس و نیمه محبوس تقسیم می گردد [6].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

Author: 92