پایان نامه ارشد عمران متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

2-3 طبقه بندی مدل­های شبیه سازی ترافیکی

مدل‌های شبیه‌سازی ترافیکی براساس سطح جزئیات می­توانند به سه کلاس مدل‌های ماکروسکپی، میکروسکوپی و مزوسکوپی طبقه‌بندی ­شوند؛ مدل‌های شبیه­سازی ماکروسکپی از دینامیک سیالات‌ استنباط شده­اند. در این مدل‌ها، شبیه سازی جریان ترافیک بر روی یک قسمت از جاده انجام می‌گیرد و تعاملات تک‌تک کاربرهای جاده در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، این مدل‌ها پارامترهایی مثل حجم ترافیک، سرعت متوسط و چگالی را ارائه می‌کنند. این پارامترها به عنوان متغیرهای پیوسته در زمان یا مکان تعریف می‌شوند. مدل‌های شبیه سازی ماکروسکوپی معمولاً برای تحلیل سطح سرویس، تقاضا و عرضه در طول برنامه­ریزی منطقه‌ای یا در شبکه‌های حمل‌ونقلی سطح گسترده بکار می‌روند. برای مثال از مدل ترافیکی ماکروسکپی، مدل LWR پیشنهاد شده به وسیله لایت­هیل و ویدام[1] را می­توان نام برد (می،1990). این مدل جریان ترافیک را به وسیله مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل شرح می‌دهد و جریان ترافیک را به عنوان سیال توصیف می‌کند. لایت هیل و ویدام فرض کردند که روابط اساسی بین جریان، سرعت و چگالی در همه شرایط ترافیکی، یعنی هم در شرایط جریان آزاد و هم در شرایط جریان متراکم، برقرار است. شبیه‌سازی رایانه در این مدل موقعی که تحلیل تعاملات جریان ترافیک جاده‌ای بصورت مکانی و زمانی انجام شود، به کار گرفته می­شود. گسسته‌سازی مدل LWR، که آن را معمولاً به عنوان مدل انتقال سلولی داگانزو می‌شناسند.  DCTM[2]  فرم دیگری از مدل ماکروسکوپی است (داگانزو،1994).  DCTM بر اساس گسسته­سازی مکانی جاده به قسمت‌هایی ریزتر (سلول‌ها) می‌باشد. مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی، رفتار تک­تک خودروها در یک سامانه ترافیک را با استفاده از زیر مدل‌های تعقیب خودرو[3]، تغییر خط[4]، پذیرش گپ[5] و انتخاب مسیر[6]، شبیه‌سازی می‌کند. زیر مدل‌های تعقیب خودرو افزایش سرعت خودروها و تعامل آن‌ها با سایر کاربرهای جاده و هم‌چنین با اشیای جاده مشخص می‌کند. زیر مدل‌های تغییر خط به راننده برای حرکت از یک خط عبور به بقیه خطوط عبور براساس شرایط ترافیکی حاکم و اهداف راننده کمک می‌کنند. زیرمدل‌های پذیرش گپ برای توصیف پیوند خودروها به جریان ترافیک برای یک مسیر به کارمی روند. تشخیص مسیرهایی که راننده‌ها در عمل انتخاب می‌کنند با استفاده از زیر مدل‌های انتخاب مسیر انجام می‌شود. به مدل‌های شبیه­سازی میکروسکوپی، مدل‌های شبیه­سازی میکرو نیز گفته می‌شود. پارامترهای این مدل‌ها شامل، سرفاصله مکانی، سرفاصله زمانی، سرعت‌های خودرو، افزایش سرعت‌ و پارامترهای رفتاری راننده وغیره می‌باشند. میانگین این پارامترها برای استنباط پارامترهای ماکروسکوپی به‌کار می‌روند. علاوه بر این، در مدل‌های شبیه‌سازی میکروسکوپی متغیرهای فضایی و زمانی هر خودرو دارای اهمیت فراوانی است و آن‌ها بر اساس نمودارهای زمان- مکان) نمودار خط سیر)، که به بررسی چگونگی حرکت خودروها و تعاملات آن‌ها با یکدیگر درجریان ترافیک می­پردازند، گزارش می‌شوند. مدل‌های شبیه سازی میکرو نسبت به مدل‌های شبیه سازی ماکرو، دارای جزئیات بیش‌تری هستند. بنابراین می‌توانند جهت ارزیابی تأثیرات سطح پیشنهادی بهبود یافته بر تسهیلات جاده‌ای، در درجه بالاتری از دقت مورد استفاده قرار گیرند. با وجود این، به علت طبیعت و گستردگی اطلاعاتی که مدل‌های میکروسکوپی شبیه­سازی می‌کنند، این مدل­ها در مقایسه با مدل‌های ماکروسکوپی به آهستگی اجرا می‌شوند؛ از این‌رو محاسبه­بر[7] هستند. با توجه به هدف و با سبک و سنگین کردن[8]، انتخاب مدل‌های میکروسکوپی از مدل‌های ماکروسکوپی صورت می‌گیرد. محدودیت اصلی استفاده از مدل‌های میکروسکوپی، پرداختن به  بسیاری از پارامترهای توصیفی در رفتار رانندگی در این مدل‌ها است[3].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92