پایان نامه ارشد عمران شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

3-5-2 انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن

      بسته به شرایط مسئله و نوع محیط مدل می­تواند از مدل­های رفتاری مختلفی که در نرم افزار در نظر گرفته شده است، استفاده نمود. در جدول 3-1 مدل­های رفتاری موجود در جدیدترین نسخه این نرم افزار معرفی شده­اند. در این جدول توضیح مختصری از ویژگی­های هر مدل رفتاری به همراه مثالی از کاربرد هر مدل در مسائل مختلف آورده شده است.

با انتخاب هر کدام از مدل­های رفتاری جهت استفاده در مسئله، پارمترهایی که لازمه به کارگیری آن مدل رفتاری است، باید مشخص شود. پارامترهای هر مدل با دیگری متفاوت است. مثلاً در مدل الاستیک احتیاج به تعیین سه پارامتر مدول بالک، مدول برشی و دانسیته می­باشد؛ در صورتیکه در مدل موهر کولمب علاوه بر این سه پارامتر نیاز به تعیین پارامترهای دیگری مانند چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت کششی توده سنگ یا خاک می­باشد. بنابراین باید قبل از مدلسازی هر کدام از پارامترهای مذکور، با انجام یکسری آزمایشات برجا یا آزمایشگاهی تعیین شود و اصولاً دقت نتایج یک مدل در دقیق بودن پارامترهای مختلف به دست آورده شده در منطقه است.

3-5-3 اعمال شرایط مرزی و تنش­های اولیه

در این مرحله باید شرایط مرزی و یا تنش­های اولیه به مدل اعمال شود. مثلاً در تحلیل پایداری تونلی در بستر خاکی بایستی شرایط مرزی به گونه­ای تعیین شود که با شرایط واقعی زمین قبل از حفر تونل یکسان باشد. با توجه به اینکه در اغلب موارد تعیین مقدار دقیق تنش­های برجا امکان پذیر نیست، ثابت ساختن مرز مدل تنها راه اعمال شرلیط مرزی است. معمولاً در شرایط مرزی تعیین وضعیت جابجایی­ها و یا تنش­ها در مرز مدل کار مشکلی است و آن را صفر در نظر می­گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92